Search for content, post, videos

Category

Tandvård och Munhälsa

Glöm inte bort tandvården på äldre dar
3007 Views
Tandvård på äldre dar

När vi blir äldre kan munhälsan påverkas av såväl sjukdomar som mediciner. Då är det extra viktigt att tänka på bra munhygien och regelbunden tandvård. För inte alltför länge sedan drogs de flesta tänder ut och ersattes med proteser när folk blev äldre. I takt med att vi lever längre,…

2185 Views
God munhälsa minskar risk för hjärtsjukdom

Man har länge sett munhälsa och allmänhälsa som två separata områden, utan större samband. På senare tid har man dock kommit fram till att så inte är fallet. Hans Göransson, ordförande på Tandläkarförbundet berättar att man nu börjar lägga mer fokus på att undersöka sambandet mellan sjukdomstillstånd i kroppen som…

2375 Views
Forskning på kvinnor kan rädda liv

Historiskt sett har man alltid skiljt på munhälsa och kroppshälsa, och inte dragit några paralleller däremellan. Men den senaste forskningen visar på motsatsen. Speciellt för kvinnor. För att kunna bekräfta eller dementera misstanken om det eventuella sambandet mellan munnens hälsa och hjärt- kärlproblematik fick professor em. Birgitta Söder på Karolinska…

2576 Views
Så fungerar tandimplantat

Att ersätta dåliga eller tappade tänder med implantat av titan har blivit allt vanligare. Omkring 20 000 svenskar genomgår behandlingen varje år. Implantatet växer fast i käken och sitter i bästa fall livet ut. Om en eller flera tänder är i så dåligt skick att de inte kan räddas kan…

2404 Views
Stora förändringar i tandvårdsstödet

Nu är det nya stödet klart och införs från den 1 januari 2013. Genom det tredje steget får nu flera patientgrupper billigare tandvård. Några i form av ett särskilt tandvårdsbidrag (stb), en check, för förebyggande tandvård, och andra får tandvård till samma kostnad som inom sjukvården. Det särskilda tandvårdsbidraget (stb)…

2791 Views
Tandlossning vanligt bland äldre

Tandlossning är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar nästan varannan person över 50 år och orsakas av en bakterieinflammation i tandens fäste.  Första tecknet på en inflammation är att tandköttet blöder när du borstar tänderna. Eftersom förloppet är långsamt och inflammationen inte gör ont kan den vara svårupptäckt utan regelbunden…