Search for content, post, videos

Forskning på kvinnor kan rädda liv

Historiskt sett har man alltid skiljt på munhälsa och kroppshälsa, och inte dragit några paralleller däremellan. Men den senaste forskningen visar på motsatsen. Speciellt för kvinnor.

För att kunna bekräfta eller dementera misstanken om det eventuella sambandet mellan munnens hälsa och hjärt- kärlproblematik fick professor em. Birgitta Söder på Karolinska Institutet tillgång till hjärtinfarkt-registret från Socialstyrelsen. Genom att studera munhälsan har Birgitta och hennes kollegor kommit fram till att inflammationer i munnen tycks vara involverad i hjärtinfarktsprocessen. De har också kommit fram till att bakteriemängden på tandytorna har en stor betydelse.

– Bakterier som inte borstas bort från tandköttskanten gör att det uppstår en inflammation och den kan sprida sig ut i kroppen via blodbanorna. Vi har också sett att bakterier/infammationen kan vara involverad i hjärtinfarktsprocessen. Sambanden har påvisats i ett antal studier och är nu så tydliga att det är viktigt att tandvård och sjukvård tillhör samma försäkringssystem, säger Birgitta.

Ren och fräsch mun

Det är fem gånger högre risk att de som har inflammationer i tandköttet och tandlossning drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, berättar Birgitta vidare. Generellt drabbas kvinnor av hjärtinfarkt tio år senare än män och man tror att de skyddas av östrogenet. Men vid inflammationer och förändringar i halspulsådern kan infarkter uppträda vid betydligt tidigare ålder, även hos kvinnor. Det är viktigt att vara mer observant på kvinnor än vad man varit tidigare i och med denna upptäckt.

Man har identifierat 700 bakterier och många av dem är sjukdomsframkallande. De har egna ekosystem med näringstillförsel och bortforsling av avfallsprodukter. Bakterierna kommunicerar även med varandra.
Birgitta understryker vikten av en god munhygien. Det är viktigt att tandytan hålls ren och hon rekommenderar att man borstar med mellanrumsborste mellan tänderna. Hon rekommenderar också produkter med vilka man kan färga tänderna röda för att upptäcka de områden man missat att borsta. Det är också bra att ta tips och råd från en tandhygienist.Fler studier på kvinnor.

Av ren vana fortsätter man att göra studier enbart på män, menar Alexandra Charles, initiativtagare till 1,6 miljonerklubben som arbetar för alla kvinnors hälsa.

– Vi vet nu att alla är olika men könsfördelningen i forskningsstudier är fortfarande dålig. 1,6 miljonerklubben är folkbildare och opinionsbildare och där det finns orättvisor driver vi frågorna envist. Fler och fler börjar nu få upp ögonen för vikten av att göra studier på kvinnor också.

1,6 miljonerklubbens största kampanj, WOMAN in RED, handlar om kvinnors hjärta. Den drivs sedan 2005 och i år har de delat ut 1,2 miljoner till just forskning på kvinnors hjärt- och kärlsjukdom.