Search for content, post, videos

Tandvård på äldre dar

Glöm inte bort tandvården på äldre dar

När vi blir äldre kan munhälsan påverkas av såväl sjukdomar som mediciner. Då är det extra viktigt att tänka på bra munhygien och regelbunden tandvård.

För inte alltför länge sedan drogs de flesta tänder ut och ersattes med proteser när folk blev äldre. I takt med att vi lever längre, äter bra och har en bättre hälsovård är det många äldre som idag får behålla sina tänder. Men åldern sätter trots allt sina spår och det finns en del förändringar och besvär som kan uppstå när vi blir gamla. Tänderna blir skörare ju äldre vi blir, det är lättare att få karies och frakturer. Tänderna mörknar lite och tandköttet drar sig tillbaka. Många år av tandvård sliter också på tänderna, en lagad tand är aldrig lika stark som originalet.

Rengöring av tänderna är A och O

För att behålla en så god munhygien och så friska tänder som möjligt är rutiner av stor vikt, berättar Ewa Nyström, leg tandhygienist på Centrum för äldretandvård, Folktandvården Västra Götaland.

– Daglig munvård är A och O. Borsta tänderna och skölj med fluor morgon och kväll. Sträva också efter att hålla regelbundna måltider och äta en varierad kost med grönsaker som ger tuggmotstånd och stimulerar salivavsöndring. Man måste inte sluta med kakor och sötsaker men försök att begränsa intaget.

Håll rent mellan kronorna

Tack vare de senare årens teknikutveckling och sofistikerade lösningar ersätts ofta förlorade tänder med implantat, kronor och broar. Dessa kräver likafullt noggrann och daglig skötsel eftersom det lika lätt kan fastna bakterier runt konstgjorda tänder. Se till att få ordentligt rent mellan kronor och tandkött t ex med hjälp av mellanrumstandborstar. Hygienen är så klart även viktig för de som använder avtagbara tandproteser. Både tandprotes och mun bör sköljas efter varje måltid. Precis som du borstar tänderna två gånger dagligen ska du också rengöra protesen morgon och kväll med speciella protestandborstar och protestandkräm.

Viktigt med kontroller

Vissa sjukdomar och mediciner kan också påverka mun- och tandhälsan. Muntorrhet är en vanlig biverkning från en del läkemedel och kan öka risken för karies och inflammationer. Saliversättande eller salivstimulerande medel kan lindra. Vid långvariga besvär med muntorrhet behövs hjälp från tandvård och sjukvård. Försämrad tandstatus kan också göra det svårt att äta och prata. Det kan i sin tur leda till undernäring och allvarliga sjukdomar och försämrad livskvalitet. Förutom dagliga rutiner är det därför viktigt, både för de äldre som är friska, men framför allt för de som blir svaga och sjuka, att ha en bibehållen tandvårdskontakt, menar Ewa.

– En av de avgörande faktorerna för att bibehålla en god munhälsa bland äldre är regelbundna kontroller hos tandvården. Tandvårdens personal undersöker och ger individuella råd och instruktioner som ger förutsättningar för en god munhälsa.

6 vardagstips för friskare mun och tänder

  • Borsta tänderna morgon och kväll med fluortandkräm
  • Använd mellanrumstandborstar
  • Daglig sköljning med fluor ger skydd mot karies och stärker tandytorna
  • Sprayer och geler återfuktar slemhinnorna och minskar obehag vid muntorrhet
  • Håll dig till regelbundna måltider och undvik småätande
  • Gå regelbundet till tandvården