Search for content, post, videos

Category

Tandvård och Munhälsa

2527 Views
Bättre tandvårdsstöd efter nyår

De nya ändringarna, som börjar gälla från och med den 1 januari 2013, införs för att anpassa tandvårdsstödet till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård och för att ytterligare tandvårdsbehandlingar ska föras in i tandvårdsstödet. Det innebär även att det införs ett särskilt tandvårdsbidrag, som kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder för…