Search for content, post, videos

När tänderna behöver hjälp

Enstaka tänder, tandrader, proteser eller käkar – med hjälp av ny teknik och material kan allt detta återskapas idag.

När tandtrollet har varit framme kan skador i enstaka tänder åtgärdas genom fyllningar eller kronor. Vid lättare skador kan en så kallad fasad, ett tunt extra skikt av plast eller keramik, på utsidan av tanden vara ett alternativ. Den metoden lämpar sig särskilt väl vid mycket missfärgade tänder eller framtänder med synliga fyllningar.

Från guld till keram
– Olika material kan användas vid rekonstruktion av tänder och just inom det området har det skett en enorm utveckling, berättar Mats Trulsson, docent och övertandläkare på Karolinska Institutet. Förut använde man ofta guld för att tillverka kronor, men nu har man gått över till keramer.
Anledningen är dels att guldpriset har stigit och dels att keramer har visat sig fungera väldigt bra. Keramer har dessutom fördelen att det går att tillverka hela kronan i ett och samma material. Kronan specialtillverkas och sätts fast i en befintlig tandrot som finns kvar i käken. Det är också möjligt att fästa en hel rad tänder på samma sätt.

Revolution för tandvården
Om det inte finns någon tandrot kvar genomför man istället en mindre operation där ett litet stift i titan sätts fast i käken. Efter att det har läkt skruvar man fast en liten plattform för en enstaka tand eller en hel tandrad.
– Den här tekniken är ett enormt framsteg för tandvården. Och det är faktiskt en svensk uppfinning, det var Per-Ingvar Brånemark ifrån Göteborg som kom på det, berättar Mats Trulsson.

Att tänka efter före
Vid större ingrepp är det numera möjligt att göra en datortomografi av käken. På så sätt kan operationen planeras noga i förväg.
– Då vet vi exakt hur vi ska sätta ett implantat och behöver inte fälla upp en massa tandkött i onödan. Det betyder också att det gör mindre ont efteråt, säger Mats Trulsson.

När mer än tänderna måste lagas
Ibland händer det att käken har tagit skada, till exempel genom en olycka eller en elakartad tumör. Inför en tandimplantation kan det också vara nödvändigt att öka volymen av den delen av käken där tänderna sitter fast.
– Eftersom det är en begränsad bit av käkbenen som behöver rekonstrueras kan man ta en bit av underkäken. Efter en inläkningstid på ungefär fem månader kan man börja med implantationsbehandlingen, berättar Mikael Magnusson, övertandläkare vid Uppsala Akademiska Sjukhus.
När det gäller större områden som ska rekonstrueras tvingas man istället att hämta ben från höften. Det finns även olika typer av benersättningsmaterial.

Större operationer kräver mycket tålamod
Vid käkkirurgiska rekonstruktioner på grund avbettställningsfel görs en utredning med datortomografi som ligger till grund för både 3D-rekonstruktioner, virtuella och riktiga modeller. Med hjälp av dessa kan ingreppet planeras noggrant. Behandlingstiden kan sedan ta upp till två år och föregås alltid av en förberedande tandreglering. Efter det kan över- och/eller underkäken flyttas kirurgisk.
– Det är en jobbig procedur men de flesta patienter tycker att det är värt besväret. Man ska inte underskatta den mentala påverkan av bettet, säger Mikael Magnusson.

Vettet sitter i bettet
Just bettet är också någonting som Mats Trulsson och hans kollegor på Karolinska Institutet tittar närmare på. Ett av hans pågående forskningsprojekt visar att det kan finnas kopplingar mellan förlorade tänder och minskad minnesfunktion.
– Det kan vara en extra anledning att borsta tänderna noga. Friska tänder bidrar till ett friskt minne, säger Mats Trulsson.
Livslängd och kostnader av rekonstruerade tänder
• De flesta kronor och broar håller i 10-15 år. Proteser i 5-10 år. Efter det kan det vara nödvändigt att bättra på eller byta ut.
• Vid implantat av titan-skruvar kan man ofta byta ut överkonstruktionen om den måste repareras eller bytas ut.
• Kostnaderna skiljer mellan olika tandläkare. Vid större ingrepp kan det vara en bra idé att ta in kostnadsförslag från olika tandläkare
• Försäkringskassan ger ett allmänt tandvårdsbidrag beroende på ålder:
o Upp till 29 år: 300 kr per år
o 30 – 74 år: 150 kr per år
o Över 75 år: 300 kr per år
• Högkostnadsskyddet ger ersättning vid kostnader (referenspris) över 3000 kr
o 50 % ersättning vid en kostnad mellan 3000 och 15 000 kr
o 85 % ersättning vid kostnader över 15 000 kr

För mer information: www.fk.se/tandvard