Search for content, post, videos

Så fungerar tandimplantat

Att ersätta dåliga eller tappade tänder med implantat av titan har blivit allt vanligare. Omkring 20 000 svenskar genomgår behandlingen varje år. Implantatet växer fast i käken och sitter i bästa fall livet ut.

Om en eller flera tänder är i så dåligt skick att de inte kan räddas kan de behöva ersättas med nya. Vid förlorade tänder använder man sig i dag framförallt av implantat. Det är skruvar av titan som opereras in i käkbenet och fungerar som konstgjorda tandrötter i käken.
– När implantat började ta fart på 1980-talet gällde det mest helt tandlösa patienter som hade svårt att få avtagbara protester att fungera väl. Numera rör det sig oftast om enstaka tänder eller delar av en käke som behöver rehabiliteras, säger Björn Klinge, professor i parodontologi på Karolinska Institutet.

Kostnaden för en behandling varierar beroende på hur förutsättningarna är i munnen, hur många tänder som finns kvar, hur många tänder som behöver ersättas och så vidare. Priset kan ligga på alltifrån 20 000 kronor för en enstaka tand till 100 000 kronor för en hel käke. Då det råder fri prissättning inom tandvården kan den slutgiltiga summan variera. Vid behandlingskostnader över 15 000 kronor ersätter staten 85 % av kostnaden, baserat på referenspriset, det vill säga vad behandlingen bör kosta.
– Känner man sig inte nöjd med priset kan man alltid gå till en annan tandläkare för en så kallad ”second opinion”. Det tas inte illa upp om man vill få ett annat prisförslag, menar Björn Klinge.

Vid implantatbehandling använder man sig i princip av två olika metoder. Den ena är direktinstallation då man vid ett och samma tillfälle får både implantat och den färdiggjorda konstruktionen insatt. Det andra tillvägagångssättet är en längre process där implantatet opereras in och efter ca sex månaders läkning görs själva tandkonstruktionen. Oavsett metod är det därefter viktigt att vara noga med hygienen, precis som för vanliga tänder, för att säkerställa en frisk vävnadsmiljö, enligt Björn Klinge.
– Om man har förlorat sina tänder på grund av tandlossning ökar risken för att även implantaten lossnar ifall man inte håller en god munhygien. Rökning försämrar prognosen för en implantatbehandling, så om man röker kan det vara ett gott tillfälle att sluta. Då ökar man chansen för en lyckad behandling.