Search for content, post, videos

God munhälsa minskar risk för hjärtsjukdom

Man har länge sett munhälsa och allmänhälsa som två separata områden, utan större samband. På senare tid har man dock kommit fram till att så inte är fallet.

Hans Göransson, ordförande på Tandläkarförbundet berättar att man nu börjar lägga mer
fokus på att undersöka sambandet mellan sjukdomstillstånd i kroppen som kan orsakas av dålig munhälsa.

– Det finns två riktningar på sambandet, en del allmänsjukdomar kan visa sig på olika sätt i munnen och munnens tillstånd påverkar en del allmänsjukdomar. Att hälsovådliga livsstilsfaktorer som felaktiga kostvanor och tobaksbruk kan återspegla sig i munhålan i form av karies och tandlossning har ju varit känt länge. Att sjukdomar i kroppen också kan återspegla sig i munnen har man nu haft fokus på ett längre tag. Inflammatoriska sjukdomar i till exempel mag-tarmkanalen kan visa sig på munnens slemhinnor. Undernäringssjukdomar kan också ge munskador.

Reumatiska åkommor som Sjögrens Syndrom ger muntorrhet, ja det blir en lång lista.

Vad man tidigare inte lyft fram lika mycket är att även sjukdomar i munnen kan återspegla sig i kroppen. Vi är idag väl medvetna om att det finns samband mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdomar, och även sjukdomar som diabetes och njursjukdomar kan påverkas negativt.

Viktigt med en frisk mun

Dåliga tänder leder till försämrad förmåga att tugga, vilket i synnerhet hos äldre kan leda till problem med undernäring och de komplikationer som kan följa med där.

– För personer med defekta hjärtklaffar är det viktigt att munnen är frisk för att minska risken för infektioner på hjärtklaffarna, berättar Hans. Man har sett att inflammation i tandköttet kan öka risken för utveckling av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och sjukdomar i luftrören. Om uppkomsten av tandsten är återkommande kan det vara en varningssignal från kroppens sida, då man har sett samband med tandsten och hjärt- och kärlsjukdomar.