Search for content, post, videos

Stora förändringar i tandvårdsstödet

Nu är det nya stödet klart och införs från den 1 januari 2013. Genom det tredje steget får nu flera patientgrupper billigare tandvård. Några i form av ett särskilt tandvårdsbidrag (stb), en check, för förebyggande tandvård, och andra får tandvård till samma kostnad som inom sjukvården. Det särskilda tandvårdsbidraget (stb) ingår i det Statliga tandvårdsstödet och tandvård till vissa sjukdomsgrupper i Hälso- och sjukvårdsavgiften.

– STB går till tretton olika sjukdomsgrupper, exempelvis patienter som lider av muntorrhet efter läkemedelsanvändning, berättar Barbro Hjärpe, tandläkare och odontologisk utredare vid tlv, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Andra exempel är patienter med ätstörningssjukdomar såsom anorexi och bulimi eller patienter med kol som är i behov av syrgas eller näringsdryck. Tandläkaren ska själv kunna avgöra om hans eller hennes patient är berättigad till stb. Patienten ska även själv kunna pröva sin rätt till stb hos Försäkringskassan.

Så stort blir bidraget
Det extra bidraget är på 600 kronor per halvår, alltså totalt 1 200 kronor om året. Bidraget kan endast användas till undersökning och förebyggande vård. Syftet är att förhindra att patienten riskerar att få stora tandvårdsproblem på grund av sin sjukdom. Bidraget kan delas upp men inte sparas. Det här omfattar en stor grupp personer som stått på läkemedel.

– Den andra delen av reformen berör patienter med långvarig sjukdom eller funktionshinder som har svårt att genomgå en tandvårdsbehandling eller stora problem att sköta sin munhygien, säger Barbro Hjärpe. Det kan röra sig om patienter med Parkinson, reumatoid artrit eller als. Eller patienter som lider av symtom efter en hjärtinfarkt eller stroke. Gemensamt för dessa är att de lider av orala funktionsnedsättningar och har svårt att sköta sina tänder. Dessa patienter kommer att kunna få sin tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.

Syftet med reformen är att främja friskare tänder till rimlig kostnad, för personer med sjuknedsättningar. Då även ett referenspris införs för specialisttandvård kommer personer som är i stort behov av specialisttandvård, i form av exempelvis implantat, snabbare upp i högkostnadsskyddet.

Socialstyrelsen föreskriver om kriterierna för varje patientgrupp och kommer att ta fram information om reglerna.

FOTO Tina Jansson