Search for content, post, videos

Category

Folksjukdomar

Ny-kunskap-om-mekanismerna-bakom-nervsmärta
2334 Views
Ny kunskap om orsakerna till nervsmärta

Samma nervceller som gör att vi känner behaglig beröring kan också orsaka nervsmärta, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Minst 100 000 svenskar beräknas lida av långvarig nervsmärta, så svår att den kräver behandling. De mediciner som finns idag ger dock i bästa fall en måttlig effekt. Mekanismerna bakom nervsmärta…

2502 Views
Genterapi kan hjälpa vid åldersblindhet

Forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus har visat att genterapi kan ge bättre resultat vid behandling av åldersblindhet. Forskarna visade att näthinneceller som modifieras genetiskt kan reglera den syrebrist som är huvudorsak till våt makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken). Vid sjukdomen växer onormala blodkärl bakom näthinnans gula fläck och dessa blodkärl…

Flera-orsaker-bakom-dold-hörselnedsättning
3161 Views
Fler orsaker bakom dold hörselnedsättning

Forskare har hittat flera orsaker bakom dold hörselnedsättning. Upptäckten banar väg för bättre diagnostik och mer effektiva behandlingar. Ett av de vanligaste tecknen på hörselnedsättning är att man har svårt att höra vad andra säger i stökiga miljöer. Men för en del visar inte audiogrammet någon påtaglig hörselnedsättning och då…

En-säker-metod-för-bättre-syn
2582 Views
En säker metod för bättre syn

Redan under 70- och 80-talen utvecklades laserbehandlingar för synfel, och 1995 godkändes de som behandlingsmetod. De senaste 15 åren har teknikerna och teknologin utvecklats så mycket att bieffekter eller komplikationer är näst intill obefintliga. Text Pia Andrea De senaste åren har det inte hänt dramatiska förändringar inom laserkirurgin men råstrålen…

Fysisk-aktivitet-viktigt-vid-diabetes-typ-2
3223 Views
Fysisk aktivitet viktigt vid diabetes typ 2

Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera insulin, men inte tillräckligt. Att man drabbas av diabetes typ 2 har både med arv och livsstil att göra. För att minska risken eller hantera sjukdomen är det viktigt med regelbunden fysisk aktivitet och goda matvanor. Text Pia Andrea Anledningen till att…

2561 Views
Livsstilsförändringar kan bromsa Alzheimers

Motion, hälsosam kost, blodtryckskontroll tillsammans med intellektuell träning och ett aktivt socialt liv kan bromsa utvecklingen av Alzheimers, visar ny forskning. Forskare vid Linnéuniversitetet och Karolinska institutet har under två års tid följt en grupp äldre personer som var i riskzonen för att få Alzheimers. Man hade en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen fick hjälp…

Håll-hjärnan-ung-med-träning
3939 Views
Håll hjärnan ung med träning

Vill du hålla hjärnan pigg och alert? Se till att träna och motionera, hjärnan åldras nämligen snabbare om du inte tränar visar ny forskning. Det är inte bara korsord och sudoku som är viktigt för att hålla hjärnan i form. Fysisk aktivitet och träning är minst lika viktigt. I en…

Stress-ökar-risken-för-överkänslighet-mot-ljud
3350 Views
Ökad risk för överkänslighet vid stress

Stress, ångest, depressioner och utbrändhet ger en ökad risk för att drabbas av intolerans för dofter och ljud. Eva Palmquist, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, har i sin doktorsavhandling analyserat samförekomsten mellan intolerans mot miljön och psykisk ohälsa vid olika typer av överkänslighetsreaktioner. Hon har också tittat på om psykisk ohälsa föregår besvären eller…