Search for content, post, videos

Fysisk aktivitet viktigt vid diabetes typ 2

Fysisk-aktivitet-viktigt-vid-diabetes-typ-2

Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera insulin, men inte tillräckligt. Att man drabbas av diabetes typ 2 har både med arv och livsstil att göra. För att minska risken eller hantera sjukdomen är det viktigt med regelbunden fysisk aktivitet och goda matvanor.

Text Pia Andrea

Anledningen till att diabetes typ 2 uppstår är inte helt klar, men det är framför allt två saker som händer, dels kan kroppen inte kan öka upp insulinproduktionen vid måltider, då sockerhalten i blodet stiger, och dels är vävnadernas förmåga att utnyttja insulinet som finns tillgängligt, nedsatt. Därför behövs det en större mängd insulin för att möjliggöra att cellen kan ta emot blodets socker.

Cirka 350 000 svenskar eller 3-4 procent av befolkningen har typ 2-diabetes och många har den utan att veta om det. Sjukdomen blir också allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen. Förutom arvets betydelse har levnadsvanorna visat sig spela en viktig roll vid sjukdomen, vårt moderna sätt att leva med osund mat och mycket stillasittande bidrar till detta.

För ungefär en tredjedel av alla människor med typ 2-diabetes i Sverige består behandlingen enbart av att lägga om matvanor för att gå ned i vikt samt jobba med vardagsmotion. Viktminskningen gör att den egna insulinproduktionen räcker till igen och en ökad fysisk aktivitet förbättrar känsligheten för insulinet. Blodsockernivåerna blir då mer normala. Ytterligare en tredjedel behöver tabletter, som stimulerar den egna insulinproduktionen eller ökar vävnadernas känslighet för insulin, för att hålla blodsockret under kontroll. Den sista tredjedelen behöver dagliga insulininjektioner.

– Det som är mest positivt är att det har kommit många nya läkemedel som ger bättre individualiserad behandling för enskilda patienter. Framför allt läkemedel som inte ger viktuppgång vilket tidigare varit oundvikligt, de har andra verkningsmekanismer, berättar Mona Landin Olsson, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Svensk förening för diabetologi.

– Jag vill också slå ett slag för graviditetsdiabetes som ökar. Kvinnor är idag något äldre och oftare överviktiga när de är gravida och får därför lättare graviditetsdiabetes. Upp till 30-50 % av dessa kvinnor kommer att utveckla diabetes typ 2. Det är viktigt att fånga upp dessa patienter, informera om riskerna och att vården följer upp, så lite preventivt tänkande är bra här, tillägger Mona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

två + sjutton =