Search for content, post, videos

Kvinnor har sämre hälsa och får lägre prioritet inom vården

Kvinnor-har-sämre-hälsa-och-prioriteras-lägre-i-vården

Utvecklingen på jämställdhetsområdet går framåt men mycket finns kvar att göra, inte minst när det kommer till hälsa och omsorg. Kvinnor är förlorare både när det kommer till hälsan och vården.

Ohälsotalet är fortfarande högre för kvinnor än män och kvinnor har större uttag av sjukpenning, visar ny statistik från länsstyrelsen. Högst är ohälsan bland kvinnor i Nynäshamn, 39 dagar per år, och lägst i Danderyd, 14 dagar per år, skriver Dagens Nyheter.

Enligt ett betänkande som Jämställdhetsutredningen lämnade över till regeringen i december 2015 finns det också stora skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till vård och behandlig. Män har till exempel fortfarande större chans än kvinnor att få vård på en strokeenhet när de drabbats av stroke.

LÄS MER: Hjärtinfarkt farligare för kvinnor

Det kvarstår även könsskillnader inom cancervården och hjärtsjukvården.  Kvinnor kan till exempel skickas hem för att deras kranskärl ser normala ut, trots att kvinnor kan ha hjärtinfarkt utan att ha förträngningar i kranskärlen. En annan aspekt är hur mycket som satsas på olika sjukdomar.

− Vi ser att det finns en mängd underprioriterade sjukdomar där kvinnor är överrepresenterade bland patienterna, till exempel inom smärta och ledvärk. I en studie där man bad läkare att rangordna sjukdomar efter status hamnade fibromyalgi, smärta, värk och anorexi långt ner på listan, säger Malena Lau, enhetschef vid Kunskapscentrum för jämlik vård vid Västra Götalandsregionen.

Även andra underprioriterade sjukdomar som endometrios och PMDS drabbar endast kvinnor men orsakar stort lidande för många kvinnor. Många gånger har dessa patienter svårt att få rätt vård och behandling då kunskapen om dessa sjukdomar än så länge är bristfällig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × tre =