Search for content, post, videos

Impotensläkemedel kopplas till lägre risk att dö efter hjärtinfarkt

Viagra-kopplat-till-lägre-risk-att-dö-efter-hjärtinfarkt

Forskning från Karolinska Institutet har visat att vanliga impotensläkemedel, som t ex Viagra, kan ha en livsförlängande effekt på patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

Impotens drabbar mer än var femte man i åldern 60-70 år och forskningen har tidigare visat att friska män med impotens löper högre risk att få hjärt-kärlsjukdom än män utan impotens. I den nya studien tittade forskarna på hur läkemedel mot impotens påverkar överlevnaden efter en hjärtinfarkt och såg att risken att dö minskade med 33 % för de patienter som fått impotensläkemedel jämfört med patienter utan denna behandling. Effekterna sågs bara för patienter som fick den vanligaste typen av impotensläkemedel, så kallade PDE5-hämmare, som Viagra, Cialis eller Levitra, vilket indikerar att det är just dessa läkemedel som bidrar till effekten.

– Det viktigaste vi har visat är att det är ofarligt att skriva ut dessa läkemedel till män efter hjärtinfarkt, och att det möjligen även kan förlänga deras liv och skydda mot hjärtsvikt. Resultaten öppnar också upp för randomiserade studier med PDE5-hämmare efter hjärtinfarkt, där även kvinnor skulle kunna inkluderas, säger Martin Holzmann, överläkare och docent vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − åtta =