Search for content, post, videos

Category

Folksjukdomar

89795 Views
Livsstil kan öka risken för glutenintolerans

Glutenintoleransen ökar bland svenska barn i åldern 2 till 15 år. Ökningen tros ha en koppling till olika livsstils- och miljöfaktorer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. En ökad risk för glutenintolerans kan till exempel påvisas vid planerade kejsarsnitt och upprepade urinvägsinfektioner hos modern under graviditeten. Studien visade också att om…

Cecilia Bergh
2491 Views
Svåra infektioner ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Forskning från Örebro universitet visar att under det första året efter en svår infektion är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom sex gånger högre. – Våra resultat pekar på vikten av att vara uppmärksam på patienter som haft svåra sjukhuskrävande infektioner, som lunginflammation och blodförgiftning, eftersom risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd,…

stroketerapi
2695 Views
Ridning- & rytmterapi efter stroke

En ny studie från Sahlgrenska akademin visar att personer som överlevt en stroke upplever att de blir bättre om de får rida eller gå igenom rytm- och musikbaserad terapi. I studien ingick 123 svenska män och kvinnor, 50 till 75 år, som alla drabbats av stroke mellan tio månader och…

Klader Dovblinda
3665 Views
Kläderna som hjälper dövblinda

Ett nytt EU-projekt ska ta fram plagg som fungerar som ett kommunikativt gränssnitt för dövblinda. – Med hjälp av sensorer och andra teknologier ska plagget ta in information om det som händer runt omkring personen, berättar projektkoordinatorn Nasrine Olson vid Bibliotekshögskolan i Borås. Inom projektet, SUITCEYES, ska man ta fram…

Mario-Alexander Economou
4686 Views
Skräddarsydd glaukom-behandling

Ögonkirurgen och forskaren Mario-Alexander Economou på S:t Eriks Ögonsjukhus ligger i framkant med flera nya kirurgiska ingrepp för behandling av glaukom. Glaukom, grön starr, innebär att trycket i ögat blir så högt att synnerven skadas. Att trycket ökar beror i sin tur på att ögat producerar för mycket vätska eller…

4809 Views
Få tillbaka gnistan i ert förhållande

Prostatabesvär drabbar inte bara män, utan även dig som partner. Indirekt drabbas du av: Nattliga toalettbesök En störd sömn Humörsvängningar Minskad lust Många kvinnor upplever att mannens prostata-besvär ger upphov till problem med både sam- och sexliv. Många par lider också i det tysta och behandlar inte problemen. Men det…

7195 Views
Kristallsjukan – En snurrande karusell

En plötslig och kraftig yrsel, som att hela rummet snurrar fast du står stilla. Så känns det för de som drabbas av kristallsjukan. Kristallsjukan, godartad lägesyrsel, kännetecknas av yrsel, illamående och en diffus ostadighetskänsla. Ofta vaknar de som drabbas av att hela rummet snurrar, trots att allt står stilla. En…

2047 Views
Trötthet, andnöd vid ansträngning, nedsatt ork och viktminskning kan vara KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. I Sverige beräknas upp emot 700 000 personer vara drabbade. Många av dem har ännu inte sökt hjälp, trots att sjukdomen kan behandlas. Idag är KOL den femte vanligaste dödsorsaken i världen och den enda dödliga sjukdomen som fortfarande ökar. Det…

yvonne-kingbrandt
4149 Views
Mitt liv med Alzheimers

Yvonne Kingbrandt har levt med Alzheimers en stor del av sitt liv. Både hennes mamma och mormor led och gick bort av sjukdomen, och för sex år sedan fick hon själv diagnosen. Idag skriver hon och föreläser om livet med Alzheimers, med förhoppningen om att kunna hjälpa andra. De första…