Search for content, post, videos

Fler orsaker bakom dold hörselnedsättning

Flera-orsaker-bakom-dold-hörselnedsättning

Forskare har hittat flera orsaker bakom dold hörselnedsättning. Upptäckten banar väg för bättre diagnostik och mer effektiva behandlingar.

Ett av de vanligaste tecknen på hörselnedsättning är att man har svårt att höra vad andra säger i stökiga miljöer. Men för en del visar inte audiogrammet någon påtaglig hörselnedsättning och då kan det vara frågan om dold hörselnedsättning, även kallt auditiv neuropati.

Amerikanska forskare har nu sett att detta kan ha flera orsaker och inte bara att man får bortfall av de specifika synapser som krävs i stökiga miljöer. Det kan även bero på en störning i de celler som skapar myelin, det isolerande fett som skyddar nervceller. Detta fynd skulle även förklara hörselnedsättning i vissa sjukdomar där myelin bryts ned, t ex Guillain-Barré syndrome. Den här upptäckten ökar möjligheterna att diagnosticera dold hörselnedsättning och söka efter effektiva behandlingsmetoder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fyra × fyra =