Search for content, post, videos

Category

Hjärtat

Cecilia Bergh
2491 Views
Svåra infektioner ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Forskning från Örebro universitet visar att under det första året efter en svår infektion är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom sex gånger högre. – Våra resultat pekar på vikten av att vara uppmärksam på patienter som haft svåra sjukhuskrävande infektioner, som lunginflammation och blodförgiftning, eftersom risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd,…

screening-blod
2976 Views
Nya fynd om screening för högt kolesterol

En ny studie i New England Journal of Medicine visar att det går att screena i primärvården för att hitta barn med högt kolesterol. Tidigare studier har visat att yngre vuxna med sjukdomen hyperkolesterolemi, vilket innebär förhöjda nivåer av LDL-kolesterol i blodet, löper 100 gånger högre risk för kranskärlssjukdom än…

3713 Views
Fira en hjärtvänlig jul

Annika Tidehorn är journalist med specialområdet mat och hälsa. Hon har medverkat i flera bokproduktioner och är aktuell med boken ”Hjärtvänlig mat” tillsammans med Gun-Marie Nachtnebel. Hon tipsar oss om hur vi får julmaten lite hjärtvänligare. Vilken typ av mat mår hjärtat bäst av? – Grönsaker och fisk är hjärtvänlig…

paleo
3464 Views
Stenåldersdiet skyddar hjärta och lever

En avhandling från Umeå universitet visar att det går att minska riskerna med sjukdomar relaterade till övervikt drastiskt genom s.k. stenålderskost. Julia Otten vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin har sammanställt resultat från flera studier som visar att paleolitisk kost förbättrar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som t ex övervikt, leverfett, insulinkänslighet,…

3423 Views
3 frågor om stroke som kan rädda ditt liv

Varje år drabbas 25 000 svenskar av stroke. Andreas Terent, professor i strokemedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, svarar på tre viktiga frågor om stroke. Vad beror det på att man råkar ut för en stroke? – En vanligt förekommande riskfaktor är högt blodtryck. Hälften av alla strokefall orsakas av…

4001 Views
Vasaloppsåkare löper mindre risk för hjärtinfarkt

Fysiskt aktiva personer som vasaloppsåkare löper hälften så hög risk, jämfört med övriga befolkningen, att få en första hjärtinfarkt eller stroke. Fysiskt aktiva personer med sund livsstil har ungefär hälften så hög risk att få en första hjärtinfarkt eller stroke och för dem som ändå drabbas är risken för död…

Frank Anebrand
3178 Views
Med infarkten kom modet att leva aktivt

Frank var inte mer än trettioett år när han första gången upplevde besvär med förträngda kranskärl. Sen dess har han gjort ballongvidgningar hela fem gånger. Smärtan och oron gjorde att fysisk aktivitet blev en allt mindre del av hans liv. Tills han fick en hjärtinfarkt. Frank Anebrand har med största…