Search for content, post, videos

Category

Diabetes

Broccoli-till-nytta-för-diabetespatienter
1830 Views
Broccoli till nytta för diabetespatienter

En antioxidant som det finns mycket av i broccoli har identifierats som en ny antidiabetisk substans. Patienter som fick ett broccoliextrakt med antioxidanten sulforafan under tolv veckor fick betydligt lägre blodsocker. Efter lyckade djurstudier där sulforafan gav positiva resultat genomförde forskare vid Lunds universitet en patientstudie med ett hundratal deltagare. Samtliga gick på…

Fysisk-aktivitet-viktigt-vid-diabetes-typ-2
3222 Views
Fysisk aktivitet viktigt vid diabetes typ 2

Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera insulin, men inte tillräckligt. Att man drabbas av diabetes typ 2 har både med arv och livsstil att göra. För att minska risken eller hantera sjukdomen är det viktigt med regelbunden fysisk aktivitet och goda matvanor. Text Pia Andrea Anledningen till att…

Diabetes-är-en-ökande-folksjukdom
1817 Views
Diabetes – en global folksjukdom

Den 14 november infaller den internationella diabetesdagen. Syftet är att både öka medvetenheten kring diabetes och stoppa ökningen av sjukdomen. Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. Bara i Sverige räknar man med att det finns minst 350 000 människor med diabetes. Och sjukdomen ökar nu världen över, i synnerhet diabetes typ…

Genombrott för diabetesmedicin
2494 Views
Ett genombrott med ny diabetesmedicin

En ny studie av läkemedlet empagliflozin har slagit igenom i diabetesforskningen. Risken att dö minskade dramatiskt bland patienter med både diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar som behandlades med läkemedlet. I studien ingår 7.000 patienter från hela världen med typ 2-diabetes och dokumenterad hjärt- och kärlsjukdom. Patienterna har följts…