Search for content, post, videos

Kvinnor drabbas snabbare än män av en andra hjärtinfarkt

Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att kvinnor som får en andra hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå den första än vad män får.

I en studie, som nyligen publicerats i European Journal of Cardiovascular Nursing, har Ulrica Strömbäck, intensivvårdssjuksköterska och doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, studerat 1017 patienter – 775 män och 242 kvinnor – som under åren 1990-2009 haft minst två hjärtinfarkter. Ulrica Strömbäck tittade bland annat på hur lång tid som gått mellan patienternas första och andra hjärtinfarkt. Resultaten visar på stora skillnader mellan könen. 50 procent av alla män som drabbats av en andra hjärtinfarkt fick den inom 33 månader efter den första medan hälften av kvinnorna som drabbats av en andra hjärtinfarkt fick den inom 16 månader efter den första, det vill säga, halva tiden jämfört med männen.

– Det är en väldigt stor skillnad. Kvinnor har betydligt kortare tid mellan den första och andra hjärtinfarkten. Kvinnor är i regel äldre när de får sin första hjärtinfarkt och det kan förklara en del av skillnaden men inte hela, säger Ulrica Strömbäck.

Hjärtinfarkt farligare för kvinnor

Tidigare forskning pekar också på stora skillnader mellan könen när det gäller vården efter en hjärtinfarkt. Kvinnor får i mindre utsträckning än män behandling med ballongsprängning. De får heller inte i lika hög grad de läkemedel som rekommenderas efter en hjärtinfarkt. Att drabbas av en hjärtinfarkt är dessutom farligare för kvinnor. Statistik från Hjärt-Lungfonden visar att dödsrisken i samband med hjärtinfarkt mycket större bland kvinnor än bland män. Det beror på att de är äldre när de insjuknar, på andra sjukdomar som diabetes och även nedsatt njurfunktion kan ha en påverkan.

Rökning en riskfaktor

Högt blodtryck, diabetes och rökning har registrerats som tre riskfaktorer för hjärtinfarkt. Fler kvinnor än män som får hjärtinfarkt har minst en av dessa tre riskfaktorer, visar Ulrica Strömbäcks studie. Skillnaden kvarstår också när de drabbas av en andra hjärtinfarkt.

– Kvinnor kanske behöver en annan typ av sekundär prevention och kanske även en mer aggressiv behandling av riskfaktorerna för hjärtinfarkt. Eftersom en andra hjärtinfarkt kan följa efter relativt kort tid, behöver patienterna få veta att den risken finns och få stöd i att snabbt ändra sin livsstil, säger Ulrica Strömbäck.

Hon lyfter även fram att det behövs mer forskning för att ytterligare kartlägga orsakerna till varför kvinnor drabbas snabbare än män av en andra hjärtinfarkt.

 

Källa: Luleå tekniska universitet, Hjärt-Lungfonden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fyra + 7 =