Search for content, post, videos

3 frågor om stroke som kan rädda ditt liv

Varje år drabbas 25 000 svenskar av stroke. Andreas Terent, professor i strokemedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, svarar på tre viktiga frågor om stroke.

Vad beror det på att man råkar ut för en stroke?

– En vanligt förekommande riskfaktor är högt blodtryck. Hälften av alla strokefall orsakas av detta. Förmaksflimmer innebär också en större risk för stora proppar, vilket också ökar med åldern. Dessutom försvagas kärlen i takt med att vi blir äldre vilket ökar sannolikheten för stroke.

Vilka varningssignaler bör man vara uppmärksam på?

– De kommer oftast väldigt plötsligt. Ett typiskt symtom är förlamning i ena sidan. Det kan vara i armen och benet, eller i armen och ansiktet. Andra vanliga tecken är talsvårighet och/eller tillfällig blindhet i ena ögat.

Vilken behandling är viktig när man har drabbats av ett slaganfall?

– Det första man tar reda på är om det är en blödning eller propp orsakad av infarkt. En blödning har sämre prognos på kort sikt, men bättre på lång sikt. Infarkt är ofta uttryck för åderförkalkning som ligger långt tillbaka i tiden. Sedan är det viktigt att sätta in behandling och resurser tillsammans med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped beroende på vilka svårigheter man fått vad gäller t.ex. rörlighet, balans, kognitiva- och språkliga funktionsbortfall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + ett =