Search for content, post, videos

Category

Hjärtat

2856 Views
Hjärtinfarkt farligare för kvinnor

Kvinnor som dör i hjärtinfarkt har minskat de senaste tio åren. Trots det löper kvinnor ändå störst risk att dö till följd av en stor hjärtinfarkt.  Enligt ny statistik från Hjärt-Lungfonden har andelen kvinnor som dör i hjärtinfarkt minskat med en tredjedel på tio år. Samtidigt är dödsrisken i samband…

3833 Views
När rytmen rubbas

Hjärtrytmrubbning, eller arytmi som det även kallas, är en störning i hjärtats rytm. Hjärtat slår då för snabbt, för långsamt eller oregelbundet. Arytmi påverkas av många olika tillstånd och ämnen. Hjärtrytmrubbningar kan till exempel ofta uppstå vid kranskärlssjukdom eller efter att en hjärtinfarkt har läkt. Även diabetes, högt blodtryck, lungsjukdomen…

2744 Views
När hjärtat sviktar

När man drabbas av hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Försämrad pumpfunktion kan bero på att hjärtat inte fylls med tillräckligt med blod innan det pumpas ut eller att hjärtats förmåga att dra ihop sig blivit sämre. Orsaker till hjärtsvikt kan vara hjärtinfarkt, högt blodtryck,…