Search for content, post, videos

Ökning av BMI i unga år kopplas till hjärtdöd

bmi-tonåring

En studie vid Göteborgs universitet visar att pojkar som får kraftigt ökat BMI (kroppsmasseindex) under puberteten verkar ha en högre risk att drabbas av en dödlig hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

– Studien är först med att ringa in vilken period under uppväxten som är mest kritisk, säger professor Claes Ohlsson som leder studien till Dagens Medicin.

Och just en kraftig ökning av BMI under puberteten verkar ge en högre risk. Överviktiga barn som blir normalviktiga i tonåren har inte samma risk.

Forskarna har bl a studerat skolhälsojournaler som sträcker sig nästan över hela puberteten och dels uppgifter från mönstringen, vilket också är anledningen till att man hittills bara studerat killar. Och det är personer som ökat sitt BMI med över sju enheter som sticker ut i studien. Från den gränsen ökar man risken för hjärt-kärldöd i framtiden och risken att avlida till följd av hjärt-kärlsjukdom ökar sedan med 22 % för varje extra BMI-enhet.

– Man kan fundera på om man ska följa BMI, kanske mäta BMI före puberteten och sedan se om det börjar sticka iväg väldigt mycket. Då kanske man ska informera och vidta åtgärder för att minska fetma.

I projektet, som startade för sju år sedan, har 37 672 män födda 1945—1961 deltagit. Studien har tittat på BMI både före och efter puberteten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 4 =