Search for content, post, videos

Category

Hjärnan

Prpfessor-Miia-Kivipelto-får-forskningspris
2623 Views
Pris för banbrytande demensforskning

Forskaren och professorn Miia Kivipelto får pris för sin forskning om livsstilens betydelse vid förebyggandet av demens. Miia Kivipelto, professor på Karolinska Institutet, har blivit tilldelad “Alzheimerfondens stora forskningspris” och en prissumma på 2,5 miljoner kronor för…

2318 Views
Stroke påverkar partnerns hälsa

Att drabbas av stroke innebär inte bara svåra men för patienten. Sjukdomen kan också innebära långvariga negativa effekter på partnerns hälsa. Om din partner drabbas av en stroke kan ens egen hälsa…

2221 Views
Yoga kan hjälpa hjärnpatienter

Personer som råkat ut för en hjärnskada i samband med stroke eller vid kraftigt våld mot huvudet, brukar ofta drabbas av så kallad hjärntrötthet. Detta yttrar sig vanligtvis i minnesproblem,…

3654 Views
En stroke förändrar livet

Stroken slog ned som en blixt från klar himmel en morgon när Peter Wätterljung var på väg till jobbet. Peter Wätterljung hade hög ambitionsnivå, levde ett hektiskt liv och jobbade…

2806 Views
Färre får stroke

Trots att befolkningen blir allt äldre har antalet fall av stroke minskat något i Sverige, bland annat tack vare bättre behandlingar. Framförallt tror man att detta beror på bättre blodtrycksbehandlingar,…

2504 Views
Astronautträning för strokepatienter

På Östersunds Rehabcentrum har man börjat använda sig av en särskild träningsapparatur för astronauter på patienter som drabbats av stroke. Forskningsprojektet på Östersunds Rehabcentrum, Remonthagen, fokuserar på träning av muskelstyrka…