Search for content, post, videos

Yoga kan hjälpa hjärnpatienter

Personer som råkat ut för en hjärnskada i samband med stroke eller vid kraftigt våld mot huvudet, brukar ofta drabbas av så kallad hjärntrötthet.

Detta yttrar sig vanligtvis i minnesproblem, känslighet mot stress, ljud och ljus och koncentrationssvårigheter. Hittills har det inte funnits någon effektiv behandling mot hjärntrötthet. Men nu har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, låtit en grupp patienter prova på mindfulnessbaserad stressreduktion där de fick utöva yoga, meditation och kroppsskanning. På åtta veckor minskade både trötthet och stress bland patienterna, visar studien.