Search for content, post, videos

Färre får stroke

Trots att befolkningen blir allt äldre har antalet fall av stroke minskat något i Sverige, bland annat tack vare bättre behandlingar.

Framförallt tror man att detta beror på bättre blodtrycksbehandlingar, berättar Mia von Euler, överläkare och strokeforskare vid Karolinska Institutet.

– Vid sidan av hög ålder är högt blodtryck den viktigaste riskfaktorn för stroke. Vi har även sett att rökning har minskat, vilket är en annan avgörande riskfaktor.

Förutom högt blodtryck och rökning tillhör diabetes, stress och hög alkoholkonsumtion de vanligaste orsakerna till att drabbas av stroke. Ett starkt samband med livsstilsfaktorer med andra ord, varför det är angeläget att förebygga stroke genom förändrade vanor. Förmaksflimmer, när hjärtat slår oregelbundet, är också en viktig riskfaktor och förebyggande behandling har förbättrats även för detta tillstånd även om det finns mycket kvar att göra.

Genom att äta mindre mättade fetter, rött kött och mer grönsaker samt få till daglig motion, kan man sänka strokerisken. Det är också viktigt att se över sitt blodtryck och se till att ett högt blodtryck blir behandlat, säger Mia von Euler.