Search for content, post, videos

Styrketräna hela livet

Styrketräning-kan-motverka-demens

Ny forskning från Kanada visar att man även som gammal har stor nytta av styrketräning. Det kan bland annat vara ett sätt att skjuta på demens.

I studien lät man ett hundratal kvinnor i 70- till 80-årsåldern, alla i ett förstadium till demens, träna två gånger i veckan under ett halvår. Halva gruppen fick göra lätta styrkeövningar och övriga gjorde rena konditionspass i form av promenader. Dessa grupper jämfördes sedan med en kontrollgrupp där man bara gjorde olika stretchövningar. Kvinnornas hjärnkapacitet testades regelbundet. Resultaten pekade på att styrketräning är bra för de delar av hjärnan som sköter komplext tänkande, så kallad exekutiv förmåga. Man såg även positiva effekter på det associativa minnet. Att träna kondition gav inte samma resultat, men förbättrade istället det episodiska minnet och kontrollgruppen visade inga förbättringar alls.

Nu ska forskarna titta på om man får dubbel effekt om man tränar både styrka och kondition. Studien kan inte svara på om man slipper demens pga träning men de pekar på att man kan skjuta upp sjukdomen genom att vara fysiskt aktiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − tio =