Search for content, post, videos

Astronautträning för strokepatienter

På Östersunds Rehabcentrum har man börjat använda sig av en särskild träningsapparatur för astronauter på patienter som drabbats av stroke.

Forskningsprojektet på Östersunds Rehabcentrum, Remonthagen, fokuserar på träning av muskelstyrka hos patienter med nedsatt muskelfunktion på grund av stroke. Den speciella träningsapparatur som används tillåter belastning av musklerna med en teknik som är oberoende av gravitationen. Den fungerar i viktlöst tillstånd och används därför av astronauter under rymdvistelser.

– Nedsättningar av musklernas koordination och styrka är mycket vanliga efter en stroke och medför ofta avsevärda nedsättningar i patienternas aktivitetsrepertoar och delaktighet, säger Peter Sojka, överläkare i rehabiliteringsmedicin vid Östersunds Rehabcentrum, och adjungerad professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet samt projektledare för den del av projektet som bedrivs i Jämtland.

Projektet är en del av ett nätverk av projekt vid sex centra och universitet i fyra länder.
– Vi kommer att arbeta med strokepatienter med nedsatt gångförmåga. Vi kommer att välja lämpliga patienter som får träna muskelstyrka i det drabbade benet på ett speciellt träningsredskap två gånger per vecka i åtta veckor. Före och efter denna period genomgår patienterna ett antal tester av muskelstyrka och av olika aspekter av gången och förmågan att förflytta sig, säger Peter Sojka.

Korta fakta om stroke

  • Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning.- Stroke är en folksjukdom som drabbar cirka 30 000 personer om året i Sverige, varav hälften avlider eller får svåra funktionshinder.
  • Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer.- Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna.
  • Samhällskostnaden för stroke i Sverige beräknas uppgå till minst 16 miljarder kronor per år.
  • Var femte kvinna och var sjätte man drabbas någon gång under livet av stroke.