Search for content, post, videos

Färre får återfall i stroke

Risken att drabbas av en ny stroke har mer än halverats för strokedrabbade under 55 år visar ny forskning. Samtidigt finns det fortfarande en hög risk för återfall och antalet yngre som drabbas av stroke ökar också.

Varje år drabbas 30 000 personer i Sverige av stroke. Hälften av dem avlider eller får svåra funktionsnedsättningar. Det finns också en hög risk för att drabbas av en ny stroke. En av sex avlider eller får en ny stroke inom fyra år bland de yngre strokedrabbade. Tack vare förbättringar inom den förebyggande vården har dock risken för återfall minskats rejält, visar en ny studie som Hjärt-Lungfonden har stöttat. Forskare har följt upp strokedrabbade i åldern 18 till 54 år mellan 1987 och 2006 där man kom fram till att risken att drabbas av en ny stroke inom fyra år har minskat med 55 procent för män och med 59 procent för kvinnor.

– Studien visar att risken att drabbas av en ny stroke har minskat, i synnerhet första året efter en stroke. Fler överlever en stroke och strokeanfallen är mindre allvarliga, säger Annika Rosengren, en av forskarna bakom studien.

Fler yngre som drabbas av stroke

En vanligt förekommande riskfaktor för stroke är högt blodtryck. Hälften av alla strokefall uppskattas orsakas av detta. Förmaksflimmer innebär också en större risk för stora proppar, vilket också ökar med åldern. Dessutom försvagas kärlen i takt med att vi blir äldre vilket ökar sannolikheten för stroke.

Men trots att befolkningen blir allt äldre har antalet fall av stroke minskat något i Sverige, bland annat tack vare bättre behandlingar. Men i åldersgruppen 35–44 år har antalet drabbade däremot ökat sedan mitten av 1990-talet. Störst risk för stroke är det för de personer som inte har studerat vidare efter grundskolan, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Viktigt med akut vård

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Ofta kommer en stroke blixtsnabbt. Symtomen är vanligtvis ensidig svaghet i ena armen eller benet, tappa synfältet, svårigheter att hitta ord eller börja sluddra. Många blir förvirrade när det händer och kommer därmed inte alltid för sig att ringa efter vård. Vid stroke är det viktigt att få behandling så snart som möjligt. Ju snabbare en diagnos kan ställas och patienten får behandling, desto större chans är det för överlevnad och att minska risken för funktionsnedsättningar.

AKUT-test

Misstänker du att en person nära dig har drabbats av stroke? Be personen att göra följande:
A – Ansikte. Be personen le och visa tänderna. Om mungipan hänger – ring 112!
K – Kroppsdel. Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder. Om en arm faller – ring 112!
U – Uttal. Be personen säga en enkel mening som ”det är vackert väder i dag”. Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord – ring 112!
T – Tid. Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling sätts in, desto mindre blir skadorna – ring 112!

Det finns också en app som Stroke-Riksförbundet har tagit fram där man bland annat kan göra akuttestet och få information om stroke.

peter-watterljung

LÄS MER: En stroke förändrade Peter Wätterljungs liv

Göran Skytte liten

LÄS MER: Journalisten och författaren Göran Skytte berättar om livet efter tre strokes 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tre × två =