Search for content, post, videos

Förändringar i hjärnan 20 år innan alzheimerdebut

En ny studie från Karolinska Institutet visar att drygt 20 år innan de första symtomen uppträder av alzheimersjukdom syns inflammationer i hjärnan.

Alzheimers sjukdom är vår vanligaste demenssjukdom. Den kännetecknas av att nervceller i hjärnan förtvinar, särskilt i de områden som är viktiga för minnet. Exakt vad som gör att cellerna dör har man ännu inte kunnat klargöra, men många år innan de första symtomen uppträder sker tidiga, sjukliga förändringar. Till exempel inlagring av proteinet amyloid i form av amyloidplack, ansamling av tauprotein och inflammatoriska förändringar som till slut leder till en försämrad koppling mellan nervceller.

Forskare på Karolinska Institutet har studerat personer i familjer med kända alzheimermutationer som har en kraftigt ökad risk att insjukna i sjukdomen. Forskarna undersökte förändringar som uppkommer mycket tidigt under sjukdomsutvecklingen och kunde konstatera att hos mutationsbärarna fanns amyloidplack och inflammatoriska förändringar nästan tjugo år innan beräknad debut av minnesproblem. Studierna visar alltså att sjukdomsprocesser bakom Alzheimers sjukdom startar många år innan sjukdomssymptomen börjar märkas och att det därför bör vara möjligt att kunna sätta in skyddande behandling i ett tidigt skede.

Studiens förstaförfattare Elena Rodriguez-Vieitez, forskare vid Centrum för Alzheimerforskning, Karolinska Institutet. Foto: Joana B. Pereira.

Källa: Karolinska Institutet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ett × 5 =