Search for content, post, videos
Diabetes-är-en-ökande-folksjukdom
1864 Views
Diabetes – en global folksjukdom

Den 14 november infaller den internationella diabetesdagen. Syftet är att både öka medvetenheten kring diabetes och stoppa ökningen av sjukdomen. Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. Bara i Sverige räknar man…