Search for content, post, videos

Så skyddar du dig mot influensan

Det är höst och influensatider. För att undvika att själv bli smittad eller sprida influensan vidare finns det några saker att tänka på.

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Det smittas via både luft och genom kontakt, precis som vid förkylning. Insjuknandet går ofta snabbt. Vanliga symtom är hög feber, muskelvärk, halsbesvär och torrhosta.

Det finns en del viktiga hållpunkter för att minska risken för smittspridning. Bland annat är det viktigt att hosta och nysa i armvecket. Rör inte vid näsa, mun eller ögon i onödan. Tänk på att du bör stanna hemma om du är sjuk och har feber.

För att undvika att själv drabbas av influensa är det viktigt att tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten. Undvik närkontakt med dem som har drabbats av influensa. Om man tillhör en riskgrupp är rekommendationen också att vaccinera sig varje år. De som tillhör en riskgrupp är

  • personer över 65 år
  • gravida efter vecka 16, eller tidigare om man tillhör en annan riskgrupp
  • de med kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • personer som har andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation
  • personer med kronisk njur- eller leversvikt
  • personer med diabetes
  • de som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Från och med den 9 november erbjuder alla landsting vaccination mt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − två =