Search for content, post, videos

Diabetes – en global folksjukdom

Diabetes-är-en-ökande-folksjukdom

Den 14 november infaller den internationella diabetesdagen. Syftet är att både öka medvetenheten kring diabetes och stoppa ökningen av sjukdomen.

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. Bara i Sverige räknar man med att det finns minst 350 000 människor med diabetes. Och sjukdomen ökar nu världen över, i synnerhet diabetes typ 2 som inte bara förekommer i stor utsträckning i västvärlden utan också i andra länder. Det beror bland annat på att befolkningen blir allt äldre men framför allt beror den stora ökningen på att den västerländska livsstilen med stillasittande jobb, inaktivitet och en kalori-, kolhydrat- och fettrik kost.

Ny kunskap om diabetes typ 2

Diabetes är flera olika sjukdomar med olika orsaker och den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov. Men ny forskning om gruppering av diabetes skulle kunna leda till bättre behandling. Diabetes typ 2 verkar nämligen inte vara en så pass homogen sjukdom som forskarna tidigare har trott. Enligt en studie i Science Translational Medicine kan det finnas tre undergrupper och en ny klassificering av typ 2-diabetes skulle därmed kunna leda till bättre och mer individualiserad behandling.

Genombrott inom läkemedelsforskningen

Nyligen presenterades även nya forskningsresultat som kan innebära ett paradigmskifte inom diabetesmedicin. En ny studie av läkemedlet empagliflozin visar att risken att dö minskade dramatiskt bland patienter med både diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar som behandlades med medicinen. Det är första gången som man har kunnat visa att ett läkemedel, som egentligen är tänkt som ett blodsockersänkande läkemedel, också har effekt för hur det går för patienterna i framtiden.

Världsdiabetesdagen uppmärksammas med en rad initiativ runt om i landet genom de olika diabetesföreningarna, både den 13 och 14 november. Du kan läsa mer om Värdsdiabetesdagen och evenemangen på Diabetesförbundets hemsida.