Search for content, post, videos

Kristallsjukan – En snurrande karusell

En plötslig och kraftig yrsel, som att hela rummet snurrar fast du står stilla. Så känns det för de som drabbas av kristallsjukan.

Kristallsjukan, godartad lägesyrsel, kännetecknas av yrsel, illamående och en diffus ostadighetskänsla. Ofta vaknar de som drabbas av att hela rummet snurrar, trots att allt står stilla. En liknande känsla som uppstår om du snurrar runt snabbt och stannar till plötsligt. När yrseln kommer kan man också bli illamående, få balanssvårigheter och problem att fokusera blicken. Yrseln uppstår efter en lägesändring, till exempel om du vrider dig åt ett annat håll i sängen eller böjer dig framåt för att knyta skorna. Yrselattackerna känns obehagliga men pågår inte särskilt länge, i några sekunder men inte längre en minut. Yrseln kan också komma tillbaka om du gör samma rörelse igen.

Kristaller som lossnar

Det finns flera olika varianter av godartad lägesyrsel. Den vanligaste formen beror på att kalkkristaller har hamnat i den bakre båggången med tyngdlagens hjälp. Balansorganen består av två hinnsäckar och tre båggångar. I hinnsäckarna finns en mängd kristaller som hålls på plats av en geléaktig massa. Det är när dessa lossnar och med tyngdlagen trillar ned i någon av båggångarna som yrselkaos uppstår.

De lösa kristallerna påverkar ett känselspröt i båggången vars elektriska signaler till hjärnan inte motsvaras av den huvudrörelse du gör och det blir som ett informationskaos i hjärnan. Signalerna påverkar ögonen och de svarar med att göra ryckiga rörelser, vilket ger ett intryck av att rummet snurrar. Kristallpartiklar kan lossna olika tider på dygnet, oftast sker det efter att huvudet har varit stilla ett tag och därför blir de flesta sjuka sent på natten eller tidig morgon vid uppvaknandet.

Vanligaste orsaken till yrsel

Kristallsjuka är väldigt vanlig, enligt Christian Geisler, läkare och specialist på hörsel- och balansrubbningar vid Yrselcenter i Stockholm.

– Av våra patienter lider uppskattningsvis 40 procent av olika varianter av kristallsjuka. Det är ett väldigt vanligt tillstånd och den vanligaste orsaken till yrsel hos vuxna.

Däremot diagnostiseras det inte alltid i den allmänna sjukvården, menar Christian.

– Yrseldrabbade har ingen tydlig hemmahamn i sjukvården. Både orsaker och symtom kan vara komplexa. Yrseldrabbade upplever ofta oro över sina symtom. För en ovan undersökare kan det vara svårt att hålla isär vilka symtom som är oro och vilka som faktiskt beror på fysiska fel.

Timing är ett annat problem. Just när man drabbats av yrsel kan det vara svårt att få tid hos en yrselkunnig vårdgivare, påpekar Christian.

Sjukdom kan ligga bakom

Varför så många drabbas av sjukdomen är dock ännu oklar. I de allra flesta fall finner man ingen uppenbar förklaring. Kristallsjukan tycks dock vara väldigt vanlig efter en skallskada, det kan utlösas av borrbehandlingar i huvudet, t ex av tandläkarbehandlingar. Det finns också andra sjukdomar i örat, Menières sjukdom och Vestibularisneurit, ett virus på balansnerven, som kan öka risken för att drabbas av kristallsjuka. Att vara sängliggande under en längre period i samband med exempelvis en operation kan också vara en bidragande orsak. Det finns även teorier om ett samband med brist på D-vitamin.

Huvudrörelser får kristallerna på plats

Kristallsjuka är en ofarlig åkomma och kan många gånger gå över av sig själv inom loppet av några veckor. Men det finns också effektiva metoder att behandla sjukdomen. En vanlig behandlingsmetod är en re-positioneringsmanöver. Det går kort och gott ut på att man får vrida och luta huvudet på olika sätt för att få kalkkristallerna att falla tillbaka på rätt plats i hinnsäcken. När båggångsvätskan blir fri från kristallklumpar slutar felaktiga balansimpulser skickas till hjärnan och det informationskaos som funnits avtar. Hur lång tid det tar innan man blir bra igen varierar.

– Många blir omedelbart återställda efter en lyckad reposition, hos andra kan symtomen hänga kvar flera veckor efter det att partiklarna är på plats igen, säger Christian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fem + fem =