Search for content, post, videos

Category

Lungor och Luftvägar

2047 Views
Trötthet, andnöd vid ansträngning, nedsatt ork och viktminskning kan vara KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. I Sverige beräknas upp emot 700 000 personer vara drabbade. Många av dem har ännu inte sökt hjälp, trots att sjukdomen kan behandlas. Idag är KOL den femte vanligaste dödsorsaken i världen och den enda dödliga sjukdomen som fortfarande ökar. Det…

Sluta-röka-en-livslång-kamp
2035 Views
Sluta röka – en livslång kamp

Tobaksberoende är starkt och svårt att bli av med. Att det är svårt att sluta röka beror inte bara på viljan. Ny forskning visar nämligen att nikotin ger långvariga förändringar på hjärnan, där vissa effekter blir värre med tiden. Forskare vid Sahlgrenska akademin studerade hur råttor reagerade när de inte längre…

Träning viktigt vid kol
2946 Views
Träning viktigt vid KOL

Med hjälp av träning kan KOL-patienter få bättre sömn, energinivåerna balanseras och stressen från sjukdomen kan mildras. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, förkortat kol, drabbar hela 10 procent av svenskar mellan 45 och 65 år. Med ökande ålder stiger risken och det är främst rökare som får problem. Symptomen sträcker sig mellan rökhosta…