Search for content, post, videos

Ett genombrott med ny diabetesmedicin

Genombrott för diabetesmedicin

En ny studie av läkemedlet empagliflozin har slagit igenom i diabetesforskningen. Risken att dö minskade dramatiskt bland patienter med både diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar som behandlades med läkemedlet.

I studien ingår 7.000 patienter från hela världen med typ 2-diabetes och dokumenterad hjärt- och kärlsjukdom. Patienterna har följts upp under drygt tre år.

Hälften av patienterna fick förutom vanlig behandling även ett glukossänkande läkemedel med den verksamma substansen empagliflozin, medan den andra hälften fick placebobehandling. Bland dem som fick den verksamma medicinen minskade risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom med 38 procent.

– Detta är första gången man har kunnat visa att ett läkemedel som egentligen är tänkt som ett blodsockersänkande läkemedel också har effekt för hur det går för patienterna i framtiden. Patienterna överlever längre på detta läkemedel och det innebär att det verkligen är en revolutionerande effekt man fått fram, säger Lars Rydén, medicinprofessor vid Karolinska institutet, till SVT Nyheter.

Den nya studien presenterades på den stora diabeteskonferens som gick av stapeln i Stockholm under hösten.