Search for content, post, videos

Broccoli till nytta för diabetespatienter

Broccoli-till-nytta-för-diabetespatienter

En antioxidant som det finns mycket av i broccoli har identifierats som en ny antidiabetisk substans. Patienter som fick ett broccoliextrakt med antioxidanten sulforafan under tolv veckor fick betydligt lägre blodsocker.

Efter lyckade djurstudier där sulforafan gav positiva resultat genomförde forskare vid Lunds universitet en patientstudie med ett hundratal deltagare. Samtliga gick på metformin, ett vanligt diabetesläkemedel. Ett problem med metformin är dock att det ofta ger magbiverkningar och kan inte heller användas vid försämrad njurfunktion, vilket drabbar många med diabetes. Under tolv veckor fick en del av deltagarna i studien sulforafan varje morgon. De visade sig få signifikant lägre blodsocker än placebogruppen.

En daglig dos sulforafan utvinns ur fyra till fem kilo broccoli. Nu hoppas forskarna på att substansen kan användas till ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel i form av ett functional food-preparat.

– Sulforafan angriper en central mekanism bakom diabetes och har en snäll biverkningsprofil. Som functional food kan det nå patienterna snabbare än ett läkemedel, och det är också ett intressant koncept ur diabetssynpunkt där kosten är central, säger Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi vid Göteborgs universitet och affilierad till Lunds universitets diabetescentrum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nitton − tolv =