Search for content, post, videos

Hjärtinfarkt farligare för kvinnor

Kvinnor som dör i hjärtinfarkt har minskat de senaste tio åren. Trots det löper kvinnor ändå störst risk att dö till följd av en stor hjärtinfarkt. 

Enligt ny statistik från Hjärt-Lungfonden har andelen kvinnor som dör i hjärtinfarkt minskat med en tredjedel på tio år. Samtidigt är dödsrisken i samband med hjärtinfarkt mycket större bland kvinnor än bland män. Det beror på att de är äldre när de insjuknar, på andra sjukdomar som diabetes och även nedsatt njurfunktion kan ha en påverkan.

I två studier har hjärtläkaren Sofia Sederholm Lawesson vid Linköpings universitet undersökt njurfunktionen hos män och kvinnor som drabbats av stor hjärtinfarkt. Två tredjedelar av de kvinnliga patienterna hade nedsatt njurfunktion, jämfört med endast en fjärdedel av männen.

En annan studie visade även på könsskillnader i hjärtsjukvården. Kvinnorna i undersökningen hade både lägre chans att få kärlöppnande behandling och löpte 20 procent högre risk att dö på sjukhuset. Dessutom fick de i lägre utsträckning än männen annan medicinering med bevisad positiv effekt efter en hjärtinfarkt. Varför olikheterna i hjärtsjukvården finns är dock oklart.

FAKTA HJÄRTINFARKT

Den största orsaken till hjärtinfarkt bland medelålders och äldre är åderförfettning i kransartärerna. Om inlagringen i kärlväggen plötsligt brister bildas en liten klump koagulerat blod. Den kan lätt täppa till kärlet och avbryta blodströmmen. Man får då en hjärtinfarkt.

Källa: Hjärt-Lungfonden


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tre × 5 =