Search for content, post, videos

När hjärtat sviktar

När man drabbas av hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Försämrad pumpfunktion kan bero på att hjärtat inte fylls med tillräckligt med blod innan det pumpas ut eller att hjärtats förmåga att dra ihop sig blivit sämre. Orsaker till hjärtsvikt kan vara hjärtinfarkt, högt blodtryck, rytmrubbningar i hjärtat, lungsjukdomar eller klaffel.

Vilka är symtomen?
Vanliga symtom är trötthet, mindre ork, andfåddhet, andningssvårigheter, snabbare puls, svullna anklar och ben, eller viktuppgång på grund av ansamling av vätska i kroppen. För det mesta utvecklas hjärtsvikt gradvis, därför kan man ha haft hjärtsvikt under en längre tid innan man får tydliga symtom. Hjärtsvikt kan också utvecklas hastigt i samband med en hjärtinfarkt.

Vid allvarlig hjärtsvikt kan man få kraftig blekhet, svår hjärtklappning och ångest, rosslande andning, kraftig andnöd eller lungödem.

Vem drabbar det?
Hjärtsvikt är en sjukdom som är vanlig bland äldre, drygt en av hundra drabbas i 50-årsåldern och var tionde person över 70 år. I Sverige lider omkring 250 000 personer av hjärtsvikt och varje år insjuknar 30 000.

Vilka behandlingar finns?
I dag finns ingen botande behandling mot hjärtsvikt men ofta kan själva orsaken till sjukdomen behandlas. Vid klaffel till exempel kan en inopererad klaff förbättra hjärtats pumpfunktion. Med hjälp av diagnostiska metoder och medicinsk behandling kan många få bättre livskvalitet och hälsotillstånd. Genom att t.ex. sluta röka, motionera regelbundet och minska mängden salt i maten kan man själv påverka sin hälsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − två =