Search for content, post, videos

Kort hjärtskola

Hjärtsvikt, kärlkramp och åderförkalkningar – så fungerar det.

Hjärtinfarkt
Symptom: Det vanligast symptomet, särskilt för män, är plötsliga bröstsmärtor bakom bröstbenet som kan stråla ut i vänster arm. Kvinnors symptom kan vara mer diffusa. Man kan få andningssvårigheter, känna trötthet, illamående, yrsel och svimma.
Orsak: Blodproppsbildning i hjärtats kranskärl på grund av åderförkalkning (*).
Behandling: Smärtlindring och blodproppslösande medel. Ibland görs ballongutvidgning, bypass-operation, för att förbättra blodtillförseln till hjärtat.

Hjärtklaffsinfektion
Symptom: Feber, trötthet, värk i kroppen, andfåddhet och viktnedgång.
Orsak: Hudbakterier eller munhålebakterier som kommer in i blodomloppet och slår sig ned på hjärtklaffarna. Ett läckage kan uppstå. Det hörs som ett blåsljud när man lyssnar med stetoskop.
Behandling: Antibiotika och vid omfattande skador, hjärtoperation.

Hjärtsvikt
Symptom: Trötthet, andfåddhet, viktuppgång, försämrad fysisk prestationsförmåga, aptitlöshet, hosta, hjärtklappning och kärlkramp.
Orsak: Hjärtat kan inte förse kroppens vävnader med den mängd syre och näring som behövs. Vanligaste orsaken är att hjärtmuskeln skadats av hjärtinfarkt eller att man under längre tid haft högt blodtryck.
Behandling: Läkemedel.

Hjärtrytmrubbningar
Symptom: Långsam, snabb och oregelbunden hjärtrytm.
Orsak: Störningar i olika delar av hjärtats elektriska system. Ofta förenade med olika typer av symptom som hjärtrusning, yrsel, svimning eller plötsligt påkommande hjärtsvikt med matthet och andnöd.
Behandling: Läkemedel som normaliserar hjärtrytmen, pacemaker eller kirurgiskt ingrepp.

Kärlkramp
Symptom: Tillfällig smärta i bröstet.
Orsak: Beror ofta på att hjärtats kranskärl är åderförkalkade och hjärtat får för lite blod och syre.
Behandling: Läkemedel och kirurgiska ingrepp.

Åderförkalkning
Mer eller mindre lokal tillväxt av artärväggens innersta lager. Man vet inte exakt orsak men till riskfaktorerna hör hög kolesterolhalt, rökning, arv, manligt kön, övervikt, högt blodtryck, diabetes, stress och för lite motion. Ett resultat av flera års ansamling av fett och kolesterol i blodkärlen. Ett kalkliknande skal bildas som medför att hjärtat får arbeta hårdare för att pumpa runt blodet i kroppen.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Brustet hjärta syndrom

Drabbar nästan enbart äldre kvinnor efter svår akut stress, som till exempel dödsfall. Vänster hjärtkammare blir kraftigt deformerad och hjärtat kan inte pumpa blodet som det ska. Man får andnöd och bröstsmärta. Behandlas med hjärtsviktbehandling.

Bästa sätten att undvika hjärtproblem:
* Motionera regelbundet
* Rök inte
* Ät bra kost i små portioner och i lugn och trevlig miljö
* Stressa inte