Search for content, post, videos

Stora förändringar i bakteriefloran vid tarmsjukdomar

Stora-förändringar-i-bakteriefloran-hos-personer-med-tarmsjukdom

Personer som lider av svåra tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit har stora förändringar i bakteriefloran, visar ny forskning från Örebro universitet. I en del fall kan vissa goda bakterier nästan försvinna helt. Nu hoppas forskarna att upptäckterna kan leda till bättre behandlingsmetoder.

Resultaten kommer från en studie, publicerad i Nature Microbiology. Forskarna har identifierat ett ”healthy plane”, baserat på bakteriefloran hos friska individer. Under vissa perioder har många patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar en flora som faller inom ramarna för detta. Den stora skillnaden, visar det sig, är att friska människor har en relativt stabil bakterieflora i tarmen i motsats till människor med inflammatoriska tarmsjukdomar.

Studien, som har genomförts av forskare från USA, Tyskland, Spanien och Sverige, har följt patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös colit och Crohns sjukdom under två år. Crohns sjukdom och ulcerös kolit är svåra kroniska tarminflammationer. De orsakar blodiga diarréer, buksmärta och viktminskning hos de drabbade och patienterna får ofta ta mediciner livet ut. Många gånger blir konsekvenserna av sjukdomen också sjukhusvård, nedsatt arbetsförmåga, kirurgisk behandling och försämrad livskvalitet.

Vill hitta effektivare behandlingsmetoder

De medverkande i studien, samt en kontrollgrupp med en mindre grupp friska individer, fick lämna avföringsprov var tredje månad.

– Analysen visar att vissa bakterier periodvis nästan försvinner helt hos patienterna, vilket är ovanligt hos en frisk person. Vi kan också se en koppling mellan ökad medicineringen på grund av ett skov och en mer föränderlig tarmflora, säger Jonas Halfvarson, forskare i medicin vid Örebro universitet.

För att få mer kunskap om förändringarna i bakteriefloran vill forskarna nu följa upp studien och göra tätare undersökningar. Förhoppningen är att hitta nya och effektivare metoder för att diagnostisera och behandla den här typen av tarmsjukdomar.

– Om det går att fånga upp patienterna när deras tarmflora håller sig inom ramarna för en frisk bakterieflora skulle vi kunna fokusera på att ta fram behandlingar som hindrar dem att falla tillbaka, säger Jonas Halfvarson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sju + två =