Search for content, post, videos

Kosttillskott – ett komplement till kosten

Kosttillskott fungerar som ett komplement till en normal kost. De definieras som livsmedel och får inte utlova någon medicinsk inverkan på din hälsa.

Enligt Svensk Egenvårds branschriktlinje ”Säkra kosttillskott till konsument” (2009) definieras kosttillskott som ett livsmedel även om de till sitt utseende och det sätt de används, påminner om läkemedel. Kosttillskott är avsedda att komplettera en normal kost. De kan till exempel innehålla vitaminer, mineralämnen, fibrer, fettsyror och olika örtpreparat. Ingredienserna som används i kosttillskott får inte ha medicinsk verkan och produkter som enligt läkemedelslagen klassificeras som läkemedel är inte kosttillskott. För att sälja kosttillskott krävs inget godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket. Det är de lokala kontrollmyndigheterna, det vill säga kommunerna, som har i uppgift att kontrollera att företagen följer lagstiftningen.

Strikta regler

2011 genomförde Livsmedelsverket en undersökning av ett fyrtiotal kosttillskott med påståenden om viktminskning eller prestationshöjande egenskaper. Enligt rapporten kunde åtta av produkterna klassificeras som läkemedel och fick därför inte säljas som kosttillskott.

Reglerna för hur kosttillskott får marknadsföras är strikta. Produkterna får inte utlova några effekter på hälsan om inte hälsopåståendena är godkända och att utlova ”prestationer på topp” är inte tillåtet.

– Kosttillskott får inte bota eller lindra och hävdar man något annat räknas det som ett läkemedel. Ett problem är dock att många företag lägger sina doser precis under vilket gör att det fortfarande klassas som ett kosttillskott, förklarar Zofia Kurowska, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Mats Nilsson, VD på Svensk Egenvård, håller med om att det finns ett bekymmer med oseriösa produkter på marknaden som ger branschen ett dåligt rykte.

– Ofta är det sportprodukter som utlovar fantastiska resultat på kort tid. Men våra medlemsföretag, som alla är ansvarsfulla, måste underkasta sig en märkesbedömning där innehållsförteckning och rekommendationer granskas.

Vad bör man då tänka på som konsument för att känna sig trygg med att de kosttillskott man köper är säkra?

– Se efter att produkterna är granskade av Svensk Egenvård och om företagen är medlemmar. Om du är osäker kan du gå in på vår hemsida eller kontakta oss direkt. Min bild är dock att de flesta som konsumerar kosttillskott är väl insatta och är över huvud taget noga med vad de äter, säger Mats Nilsson.

Ett annat råd är att alltid gå till en etablerad hälsofackshandel, ett apotek eller en pålitlig dagligvaruhandel. Alternativt kan du handla av ett företag som du känner väl till.

Mitt råd är att bara köpa från företag som har tydliga kontaktuppgifter. Och undvik att handla på internet av osäkra försäljare, anser Zofia Kurowska.