Search for content, post, videos

Viktigt med utomhuslek

Det talas mycket om att små barn inte skall sitta och hänga över läsplattan. Sämre finmotorik och försenad språkutveckling är några av argumenten emot. Sant eller inte kan förstås diskuteras. Däremot vet man en sak: närsyntheten bland barn har ökat markant de senaste åren.

Om det beror på läsplattorna är för tidigt att säga. Vi har talat med Tony Pansell, universitetslektor, docent och leg optiker vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus, om de senaste rönen.

– Det är riktigt att myopi, det vill säga att man ser suddigt på långt avstånd, ökar. År 2000 studerades 12- och 13-åringar i Göteborg och man konstaterade att nära hälften av dem var närsynta. Sedan dess har det inte gjorts någon forskning just när det gäller barns synutveckling i Sverige. Men vi skiljer oss säkert inte från resten av världen. Från studier gjorda i övriga Europa, vet man att ökningen av myopi är statistiskt säkerställd.

Vad finns det för teorier om varför?

– Från Asien, där upp till 80 procent av ungdomarna mellan 16 och18 år har myopi, finns forskning som visar att ökat närarbete i kombination med att sitta inomhus ökar risken. Intressant är att aktiviteter som gymnastik inomhus inte räcker till för att skydda mot myopi utan det behövs utomhusljus.

Mat inte orsaken

– Det som händer är att man utomhus naturligt växlar blicken, ser på längre avstånd och att ögat får mer ljus, vilket har en skyddande effekt i sig, förklarar Tony.

I en studie har man visat att barn som var ute minst två timmar om dagen hade en lägre grad av myopi. Hur länge man får sitta med skärmar finns det inte några exakta råd om men sammantaget förstår vi att små barn inte bör sitta långvarigt med läsplattor. Forskningen visar att barn i Asien, som har tidig skolstart, ibland redan i fyraårsåldern, har störst problem med ökad myopi.

Även om våra svenska barn börjar i senare åldrar så skulle skolan kunna göra en viktig insats här. Se till att eleverna inte sitter inne i uppehållsrum på rasterna utan istället är ute och rör på sig.

Det pågår också  forskning om hur maten vi äter påverkar ögon och syn. Huruvida kosten kan orsaka myopi råder det dock oklarheter kring.

– Det finns inget som i dagsläget tyder på att det är maten som orsakar myopin vi ser i världen utan det mest sannolika är långvarigt närarbete och för lite naturligt solljus, menar Tony.