Search for content, post, videos

Många lider av Rosacea

Rocacea

Hudsjukdomen rosacea ger utslag, oftast i ansiktet, som förvärras av olika faktorer. Man vet idag inte vad sjukdomen beror på.

Ungefär 5-10 procent av alla svenskar drabbas av rosacea och vanligast är den kroniska hudsjukdomen i medelåldern. Det kan kännas som om det hettar eller sticker i huden, ytliga blodkärl kan vidgas, huden kan bli röd, man kan få små varfyllda blåsor, porerna kan bli grövre och talgkörtlarna förstorade. Besvären går i skov. Ofta har man hudförändringarna i pannan, på näsan, på kinderna eller hakan. Man kan också bli irriterad och röd i och omkring ögonen. Hur besvären ser ut kan skilja sig mycket mellan olika patienter. Ibland kan besvären förväxlas med acne.

Besvären kan bli värre av t ex starkt solljus, varma drycker, starkt kryddad mat, hormoner och stress. Vad som förvärrar problemen kan dock vara väldigt individuellt. Genom att föra dagbok över vad man gjort och vad man ätit kan man härleda vad skovet beror på.

Det är i dagsläget oklart vad rosacea beror på och det finns inget bot. Behandlingar brukar gå ut på att man ska försöka undvika sådant som man märker ger besvär. Man kan också testa receptfria och receptbelagda krämer och viss antibiotika i tablettform, som måste tas under ganska lång tid, har visat sig kunna dämpa inflammationen. Specifik kärllaser, V-Beam, och IPL (intensivt pulserande ljus) kan minska blodkärlen och hålla rosacean i schack. Vilken typ av behandling som passar dig bäst behöver dock avgöras av en hudläkare.

Uppkomst av rosacea

I dagsläget vet man inte vad sjukdomen beror på men man tror att den beror på en inflammation i någon av processerna som styr blodkärlens funktion.

Den inflammatoriska processen leder sannolikt till en utveckling av papler (böldliknande utslag) och pustler (varblåsor). Man tror att förloppet startar med en vasodilation av hudens kapillärer (blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig) som leder till erytem (hudrodnad som beror på onormalt stor genomströmning av blod i ytligt liggande blodkärl) och ödem (svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaderna). Neutrofiler (en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret) och preinflammatoriska cytokiner (signalmolekyler) läcker då in i läderhuden och bidrar till att hudens matrix bryts ner och telangiektasier (ytliga kärlnät) bildas.

Genetiska variationer

I den första s.k. genome-wide association-studien av rosacea har man upptäckt de genetiska varianterna länkade till hudsjukdomen. Dr Anne Chang med kollegor vid Stanford-universitetet har även kunnat se potentiella samband mellan rosacea och vissa autoimmuna sjukdomar, däribland typ 1 diabetes och celiaki. källa: nrs

Livskvaliten påverkas vid Rocacea

Att drabbas av en hudåkomma i ansiktet är påfrestande. Inte bara fysiskt utan även psykiskt.

En nyligen genomförd undersökning av the National Rosacea Society visar att 90 % av de tillfrågade patienterna hade fått sämre självförtroende av sin rosacea.

– Även lindriga symptom kan vara pinsamma och ännu mer om den som lider inte vet om att det är en sjukdom de har utan tror att rödheten och bölderna är ”deras eget fel”, säger Richard Odom, professor i dermatologi vid the University of California.

Det viktigaste att poängtera då är att man inte är ensam. I Sverige finns det ingen etablerad förening för rosacea, men det finns sajter, olika forum och facebook-sidor man kan besöka, till exempel www.rosacea-forum.se, rosacea.se och rosacea-support.org. Den amerikanska sajten www.rosacea.org har mycket bra information och en sida för patienter på temat ”It works for me” där man kan läsa om andras erfarenheter.

FYRA OLIKA TYPER AV ROSACEA

Medicinska experter över hela världen har identifierat fyra olika typer av rosacea som definieras som gemensamma mönster eller grupperingar av kännetecken och symptom. Det är vanligt att de olika tillstånden överlappar varandra.

Typ 1
Rosacea med hudrodnader

Karaktäriseras av en ständig och kraftig hudrodnad på vissa delar i ansiktet. Kan också innefatta synliga blodkärl. Står för ca 55-70 % av alla fall. Verkande krämer och laser kan fungera till exempel.

Typ 2
Rosacea med varblåsor och bölder

Karaktäriseras varblåsor och bölder, och både ytliga och djupa, särskilt på kinderna. Ibland tillsammans med hudrodnad. Drabbar ca 25-40 % av de som får rosacea. Viss antibiotika och laser, kan hjälpa.

Typ 3
Rosacea med rinofyma

Karaktäriseras av rodnad och förstoring av talgkörtlarna på näsan så att huden på och runt näsan blir förstorad. En ovanligare form som drabbar ca 5 %, och mest män. Kan behandlas med koldioxid-laser eller med operation.

Typ 4
Ögonrosacea

Karaktäriseras av inflammationer i ögonlocken eller i ögonen. Kan leda till sveda, torrhet, rödhet eller en känsla av att man har något i ögonen. Nästan 58 % av de med rosacea drabbas av ögonrosacea. Behandlas med antibiotika.