Search for content, post, videos

Behandlingar vid prostataförstoring

Alla män med godartad prostataförstoring behöver inte behandling men om du har besvär finns det idag olika behandlingsmöjligheter.

Läkemedel

Det finns t ex alfareceptorblockerare som slappnar av musklerna kring urinröret och prostatakörteln och 5-alfa-reduktashämmare som minskar prostatakörtelns storlek.

Operation

Men TURP, hyvelmetoden, tas prostatakörtelns vävnad bort genom att ett smalt rör förs upp i urinröret. På toppen av röret finns en liten elektrisk slynga som skär bort vävnad och urinröret kan återta sin form. Körteln kan också tas bort med en operation genom den nedre delen av buken.

Värmebehandling

Delar av den förstorade prostatavävnaden förstörs med hjälp av värme i form av mikrovågor som via en kateter infört till prostatakörteln förstör vävnaden och minskar körtelns storlek. På samma sätt kan körteln värmas upp med hjälp av laser eller nålar.

Spiral/Kateter

En kateter förs in genom urinröret till urinblåsan. Den byts ut ca var tredje månad, eller oftare om det blir stopp. Man kan också använda engångskatetrar. Man kan också lägga in en spiral som håller en passage öppen i urinröret, men det är ovanligt.

Alternativ

Sedan länge har olika plantextrakt, t ex pollenpreparat, använts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 14 =