Finns det någon livsstilsförändring man kan göra för att bromsa eller lindra en prostataförstoring?

– Man kan inte säga att det är en livsstilsåkomma, till stor del är det genetiska faktorer som ligger bakom besvären, men vi vet att det metabola syndromet, med bland annat övervikt, kan orsaka vattenkastningsbesvär och även förstorad prostata. Vi vet också att stress kan orsaka vattenkastningsbesvär, men sen behöver ju inte dessa problem vara kopplade till en förstorad prostata.

Symtomen kan likna dem vid prostatacancer – vad ska man vara uppmärksam på?

– Om besvären kommer snabbt. Vid en godartad prostataförstoring sker det oftast en långsam försämring och besvären ökar successivt under sex månader till ett år. När man utreder en patient för prostataförstoring tar man även ofta ett PSA-prov för att utesluta just prostatacancer.

Hur stor del av alla fall av godartad prostataförstoring behöver behandlas med läkemedel eller operation?

– Idag görs det cirka 5 000 operationer av förstorad prostata per år i Sverige. För 25-30 år sedan gjordes det 15 000, så man kan tydligt se att antalet operationer har minskat. Men idag behandlas över 40 000 patienter med läkemedel, så överlag har behandlingarna ökat.

Hur ser forskningen kring nya läkemedel och behandlingar ut?

– I Sverige har man har till exempel börjat avlägsna prostatavävnad med hjälp av varmvatten, likt värmebehandling med mikrovågor. Internationellt tittar man även på så kallad embolisering, där man pluggar igen blodkärlen till prostatan med röntgenteknik, vilket gör att prostatan krymper. Idag är även impotensläkemedel, innehållande tadalafil, etablerat som läkemedel vid prostataförstoring. Det finns även studier på att naturprodukter, likt pollenderivat, kan ha viss effekt.