Search for content, post, videos

Silver framkallar antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens kan uppstå när bakterier utsätts för antibiotika men även andra substanser. Tungmetallen silver har på senare år fått ett allt bredare användningsområde. Det har bl a som kolloidalt silver sålts som kosttillskott. Syftet med silveranvändningen är att avdöda bakterier men den vetenskapliga grunden för detta är begränsad. Susanne Sütterlins avhandling visar att silver saknar en bakterieavdödande effekt mot viktiga sårbakterier.  I drygt hälften av de bakterieisolat som hade insamlats från patienter med blodförgiftning under en 20-årsperiod fanns gener kodande för silverresistens.

– Det mest oroväckande fyndet var emellertid att silver verkade kunna framkalla resistens även mot antibiotika, säger Susanne.

Fynden om de negativa effekterna av silveranvändning överensstämmer med andra rapporter om biocider. En överdriven rädsla för infektioner eller okritisk övertro på ”nya” teknologier, får oss att köpa biocidinnehållande produkter i tron att vi gör något bra.