Search for content, post, videos

Tag

Karolinska Institutet

Prpfessor-Miia-Kivipelto-får-forskningspris
2003 Views
Pris för banbrytande demensforskning

Forskaren och professorn Miia Kivipelto får pris för sin forskning om livsstilens betydelse vid förebyggandet av demens. Miia Kivipelto, professor på Karolinska Institutet, har blivit tilldelad “Alzheimerfondens stora forskningspris” och en prissumma på 2,5 miljoner kronor för…

2435 Views
Livsstilen har betydelse

En aktiv livsstil, både fysisk, mental och social, har betydelse för förebyggandet av demens. Demens är ett samlingsnamn på flera symptom som orsakas av hjärnskador. Den vanligaste orsaken bakom demens är…