Search for content, post, videos

Livsstilen har betydelse

En aktiv livsstil, både fysisk, mental och social, har betydelse för förebyggandet av demens.

Demens är ett samlingsnamn på flera symptom som orsakas av hjärnskador. Den vanligaste orsaken bakom demens är Alzheimers sjukdom och den står för cirka 70 procent av alla fall.

– Länge trodde man att faktorerna bakom demens och Alzheimers sjukdom var hög ålder och genetiska faktorer, berättar Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Men idag vet man mer och demens kan också bero på förkalkning av blodkärlen eller en blodpropp eller blödning i hjärnan, så kallad blodkärlsdemens. Blodflödet till hjärnan minskar och hjärnan får inte tillräckligt med näring och syre.

– Och livsstilen har visat sig ha stor betydelse för demens, fortsätter Miia Kivipelto. Man har bland annat kunnat se att fysisk inaktivitet och nutrition i form av för mycket mättade fetter är riskfaktorer. Studier har även visat att rökning och alkohol ger en ökad risk.
– När det gäller alkohol har studier både visat att små mängder ger mindre risk medan stora mängder ger en ökad risk för tidig demens, säger Miia Kivipelto.

På senare tid har man även kunnat se ett samband mellan stress och demens. Idag stressar vi mer än någonsin och det har visat sig att fler upplever minnesbortfall redan i 50-årsåldern. Det har även spekulerats i om kraftiga slag mot huvudet kan vara en bakomliggande faktor för demens. Man har t ex kunnat se att boxare löper en ökad risk för att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Vad ska man då tänka på för att förebygga demens?
– Tänk på att ha en aktiv livsstil, både fysisk, mental och social, råder Miia Kivipelto. Man brukar t ex uppge dans som ett bra exempel. Då får du både röra på dig, tänka igenom stegen och träffa andra människor. Det är viktigt att utmana hjärnan, att lära sig något nytt och hålla hjärnan aktiv. Extra viktigt kan det vara att tänka på detta när man gått i pension. Det kan vara en känslig fas då man inte längre arbetar och det kan öka stressen.

När det gäller kosten är det som är bra för hjärtat även bra för hjärnan.
– Studier har visat att om man äter fisk 2-3 gånger per vecka minskar risken för glömska och Alzheimers sjukdom, berättar Miia Kivipelto. Det är också bra med vegetabiliska omättade oljor och mycket frukt och grönt. Man har kunnat se särskilt stor effekt från vitamin E och B12, men även C- och D-vitamin.

Vanliga symptom

Demens smyger sig ofta på och det kan vara svårt att veta om man är drabbad. När det gäller Alzheimers sjukdom är det vanligt med närminnesproblem, man glömmer bort vad man nyss pratat om och var olika saker ligger. Ibland kan också språkliga funktioner påverkas och man kan känna sig initiativlös, nedstämd och deprimerad.
– Om minnesproblem upprepas och de även händer då man inte är så stressad, och om omgivningen märker att något är annorlunda bör man kontakta sin husläkare för att göra ett minnestest, säger Miia Kivipelto. Hon har bland annat varit med och tagit fram ett verktyg, en skala, som visar risken att drabbas av demens om 20 år

– Vi har plockat sådana riskfaktorer som är lätta att mäta som hög ålder, kön, utbildningsnivå, kolesterol, fysisk aktivitet, och som har visat sig vara starkast relaterat till demens. Då har man kunnat få en uppfattning om hur stor risken är att drabbas senare i livet. Det blir en indikation om man är i riskzonen eller inte och motiverar till en förändrad livsstil.

Behandling

Det går i dagsläget inte att bota demens, men det finns symptomlindrande läkemedel på marknaden som gör att man klarar av vardagen bättre.
– Det forskas mycket på området och jag hoppas och tror att vi om fem år ska kunna ha preparat som mer effektivt kan stoppa sjukdomsförloppet, säger Miia Kivipelto.
Forskarna arbetar även med att ta fram ett vaccin som kan rensa bort de amyloida plaque som bildas vid Alzheimers sjukdom.

En tidig diagnos innan de tydliga symptomen börjar komma kan också ge en effektivare behandling, menar Miia Kivipelto.
– Sen är det viktigt att understryka att livsstilen är minst lika viktig efter att man fått en diagnos. Det är viktigt att hålla sig fysisk aktiv och att äta bra.