Search for content, post, videos

Ny studie om psoriasis och vitiligo – öppnar upp för nya behandlingar

Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av tiotusentals hudbiopsier och över hundra kilo hud lyckats identifiera immunceller vid de inflammatoriska sjukdomarna psoriasis och vitiligo. Nu hoppas forskarna att studien kan öppna upp för mer målinriktade lokalbehandlingar av fläckvisa inflammatoriska sjukdomar i huden.

Vid kroniska inflammatoriska sjukdomar hamnar hudens immunsystem i lokal obalans. Hos personer med sjukdomen vitiligo, som får pigmentbortfall på vissa hudfläckar, dominerar en viss sorts T-celler i de sjuka hudpartierna. För psoriasisdrabbade har en annan sorts T-celler ökat till antalet. Forskare vid Karolinska Institutet har genom en ny stor studie kunnat visa hur dessa två undergrupper av T-celler fungerar för att skydda den friska huden från yttre angrepp, men också hur dessa celler ansamlas i psoriasis och vitiligo.

Det visar sig att vid vitiligo ansamlas en viss undergrupp av T-celler, CD49a+. De känner igen och är redo att döda pigmentceller. Vid psoriasis är de sjuka hudpartierna fulla av en annans sorts T-celler, CD49a-. De producerar IL-17, ett protein som orsakar inflammationen. I frisk hud däremot ligger både CD49a+ och CD49a-cellerna vilande. Båda dessa undergrupper kan dock snabbt aktiveras och få inflammatoriska och celldödande funktioner när de stimuleras med proteinet IL-15, som utsöndras från hudceller vid fara. På så vis kan dessa celler försvara och blixtsnabbt rensa bort oönskade mikrobiella angrepp.

Om man kan tyda de lokala immunologiska förändringar, som ger upphov till ansamling av en av undergrupperna vid dessa fläckvisa sjukdomar, öppnar det upp för mer målinriktade lokalbehandlingar, menar forskarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fyra × 5 =