Search for content, post, videos

Förstå din hörsel

Fler behöver förstå vad som händer när hörseln försämras. Det anser Konrad Konradsson, hörselläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det är viktigt att förstå sin hörsel om man har hörselproblem. Jag vill att fler ska förstå vad som händer i örat, säger Konrad Konradsson, som också skrivit en bok i ämnet.

Ett vanligt hörseltest berättar om du har en hörselnedsättning. Men det säger inte allt. Konrad Konradsson förklarar hur man med en hörselnedsättning är minst lika känslig för höga ljud som med normal hörsel. Därför kan man inte vrida upp ljudvolymen i hörapparaten för mycket. Dessutom blir ljuden otydligare med en hörselskada.

– Att skaffa hörapparat är inte som att skaffa glasögon, där allt blir skarpt igen. När man skaffar glasögon har man kvar alla ljuskänsliga celler i ögat. Men när man hör sämre har ofta en del av hörselns sinnesceller, hårcellerna, försvunnit.

Hårcellerna i örat är viktiga för att skilja ut ett ljud bland andra, som till exempel ett samtal i en stimmig restaurang.

Hörapparater för äldre

Hörapparater är till stor nytta för många, slår Konradsson fast. Men han är tveksam om den alltid behöver sitta på örat. Det är viktigt att se på behov och de hänger ofta ihop med ålder. Han tycker inte det är fel att hörapparaten läggs undan mellan varven när man inte har behov av att höra, som för en äldre pensionär utan många sociala kontakter.

– Och är det ett samtal med en person i taget kan det gå bra utan hörapparat. Kanske behöver du bara stänga av radion som låter i bakgrunden, berättar han. Men det är förstås inte bra att helt stänga av. Går en lång tid utan ljud glömmer hjärnan hur den ska hantera dem.

Hjälp med att välja rätt hörapparat

När man blir riktigt gammal går också allt långsammare, och det är svårare att uppfatta tal i buller, även om man hör bra. Då behöver man ta sig tid för att förstå. Att välja hörapparat kan också vara särskilt svårt för äldre.

– Man behöver rekommendationer av audionomen för att hitta rätt, berättar Konradsson. Det är något som anpassas efter person och få saker är bevisade om hörapparater.

– Men att riktningsmikrofoner är viktigt för att höra tal i bakgrundsljud, det är bevisat, slår han fast.

 

Konrad Konradsson. Foto Karolinska University Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =