Search for content, post, videos

Hörselskador ökar med åldern

Med stigande ålder blir andelen hörselskadade allt större. Enligt Hörselskadades riksförbund är nedsatt hörsel är ett problem som ökar snabbt efter pensionsåldern, baserat på en jämförelse mellan olika grupper av äldre. En av fyra i åldern 65-74 år upplever att det är svårt att höra samtal med flera. Ungefär en tredjedel av 75-84-åringarna har hörselproblem, medan varannan person uppges vara hörselskadad bland de äldsta, 85-110 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × ett =