Search for content, post, videos

Stressiga livstempot ger sämre sömn

Sömnproblemen ökade markant under 80-90 talet i Sverige och enligt studier har nästan en tredjedel av befolkningen olika former av sömnbesvär. Jerker Hetta, professor i psykiatri och en av landets ledande sömnforskare, anser att det är 24-timmars-samhället som är boven.

Jerker Hetta upptäckte genom sin forskning redan på 70-talet hur tallkottskörtelns produktion av “sömnhormonet” melatonin styrs av ljus och mörker. Hettas forskning har under senare år koncentrerats kring sömn och dess betydelse för hälsa och sjukdom.
– Samhällsförhållandena blir allt mer pressade. Det är högre produktionskrav, folk är uppkopplade och tillgängliga på ett helt annat sätt än förr. Livstempot är högre, vi lever i ett 24-timmars-samhälle, säger Jerker Hetta.

Kvinnor i klimakterieåldern har mest problem

Han berättar att det sömnproblem som är vanligast är att det tar lång tid att somna in för många. Näst vanligast är att man vaknar upp under natten och på tredje plats har problemen med åldern att göra, det vill säga att man vaknar på grund av värk, stelhet och smärta.

Den grupp som har störst problem med sömnen är kvinnor i klimakterieåldern.
– De hormonomställningar som kvinnor har mellan 45-55 bidrar till att de får problem med sömnen, säger Jerker Hetta.

Något som Hetta har upptäckt genom sin forskning är att andelen storstadsbor har anmärkningsvärt nog inte större sömnproblem än de som bor i mindre städer eller på landet. Bönder var en av de yrkesgrupper som hade större problem med sömnen, likaså lärarkåren och arbetslösa.

Minst fyra timmars sömn behövs

Kopplingen stress och sömnproblem är väldigt tydlig, enligt Hetta. Om man är överaktiv under dagen och stressar mycket så kan man lätt ta det med sig in i nattsömnen.
– Det finns minneshanterande funktioner i sömnen. Det är få som inte sover någonting. Hjärnan behöver fyra, fem timmars sömn för att hinna med vissa viktiga processer, säger Jerker Hetta.

Han har undersökt aktiveringsmönstret i hjärnan hos patienter med sömnproblem och bland annat visat att utsöndringen av det viktiga tillväxthormonet GH minskar. Hormoner utsöndras framför allt under den så kallade djupsömnen, som i huvudsak står för kroppens återhämtning och är störd hos personer med sömnsvårigheter.
Småbarnsföräldrar är kanske den grupp som man tänker borde ha störst problem med sömn på grund av flera år med avbruten sömn, men de har ofta möjligheten att ta igen förlorad sömn inom de närmsta dygnen. Ensamstående har i vissa fall mer klagomål på dålig sömn, enligt honom.

Jerker Hetta har också gjort studier på barn med sömnstörningar och visat att det finns vissa samband mellan störd sömn, hyperaktivitet och beteendestörningar hos barn. Han tycker att man ska vara återhållsam med sömnmedel till små barn.
– Det är viktigt att man på ett systematiskt sätt tar itu med sömnproblemen. Att man lär sig se vad som förstärker sömnen, säger Jerker.

 

Jerker Hettas fem tips för en bättre sömn

  1. Ha en regelbunden dygnsrytm, gå upp och gå lägg dig samma tid varje dag.
  2. Lär dig nedvarvningsmetoder. Titta inte på skrämmande tv-program på kvällen och drick inte kaffe och coca-cola eller ät en tung middag.
  3. Var inte uthungrad, drick gärna varm dryck innan du går och lägger dig.
  4. Sovrummet ska vara funktionellt. Arbeta inte i sängen.
  5. Sovrummet ska även vara svalt och så mörkt som möjligt.

Text: Birgitta Stolt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sex − 3 =